(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

งานโยธาและงานช่างไม้

ผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมโยธา / งานช่างไม้เป็น เครื่องมือ จำเป็นสำหรับการก่อสร้างอาคาร ทำจากไม้ ถนนแม่น้ำเขื่อนอุโมงค์และอื่น ๆ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมโยธาคือ พลั่ว ที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ตัดรากเมื่อปลูกต้นไม้และใช้งานวิศวกรรมโยธาและภูมิทัศน์อื่น ๆ พลั่ว สเตนเลส ให้ความต้านทานการ สนิม และ พลั่ว แหลมใช้งานง่ายเมื่อขุดดินแข็ง เครื่องเจาะคอนกรีต และเครื่องผสมยังเป็นผลิตภัณฑ์วิศวกรรมโยธา สำหรับผลิตภัณฑ์งานช่างไม้ สิ่ว เหล็กฉาก ของช่างไม้เส้นชอล์ก แปรง ไม้ไผ่สำหรับ มาร์คกิ้ง และ เลื่อย เป็นตัวอย่างทั่วไป Tackers ซึ่งเป็น เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ สำหรับการใช้งานสถาปัตยกรรมนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์, ผ้าใบแลพแผ่นชีต ๆ ผู้ลากไร้สายที่ชาร์จซ้ำได้บางตัวสามารถขับลวดเย็บกระดาษ 2,500 เส้นได้ในการชาร์จครั้งเดียว