(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นโรงงานและสำนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ในระยะยาวผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่สุขภาพของพนักงานและคำนึงถึงไม่เพียง แต่ในสถานที่ทำงาน แต่ยังมีสภาพแวดล้อมระดับโลกอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้รวมถึงสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ศัตรูพืช (กับแมลงวันแมลงสาบมดแตน) ที่เขี่ยบุหรี่ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามสถานที่ (แยกออกจากกันหรือบริเวณสูบบุหรี่กลางแจ้ง) ตู้จ่ายน้ำเพื่อให้บริการน้ำเย็นตลอดเวลา ซึ่งสามารถเป็นมาตรการในการป้องกันการเกิดความร้อนและอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ในการบีบอัดขยะในอวกาศเช่นกระป๋องอุปกรณ์ระบายก๊าซของกระป๋องสเปย์เตาเผาขยะที่ติดไฟได้ วัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกพื้นที่ทำงานเช่นกัน เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดได้รับการออกแบบในลักษณะที่ไม่ได้สร้างสารที่เป็นอันตราย