(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

กระดาษถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์

กระดาษถ่ายเอกสาร / หมึกและผงหมึกเป็นหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ที่มี กระดาษ สำหรับเครื่องถ่าย แฟกซ์ เครื่อง แฟกซ์ และ เครื่องพิมพ์ ตลับหมึกและ ตลับหมึกเลเซอร์ กระดาษถ่ายเอกสารประกอบด้วยกระดาษธรรมดากระดาษที่เหมาะกับการพิมพ์สีและกระดาษสี นอกจากขนาดที่ใช้งานทั่วไปเช่น A4 และ A3 แล้วยังมี กระดาษ A2 ม้วน กระดาษ และ กระดาษ ประเภทอื่น ๆ สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพเช่นกัน สำหรับตลับหมึกมีตลับหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ริบบิ้นหมึก เฉพาะด้าน สำหรับ เครื่องพิมพ์ ชื่อ แผ่นดิสก์ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมี ตลับหมึกเลเซอร์ เครื่องรับสัญญาณกล่องหมึก ของเสีย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับ เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชั่น และ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ เมื่อเลือก กระดาษถ่ายเอกสาร / หมึกและผลิตภัณฑ์ผงหมึกสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์หรือไม่