(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2565 | Notice holiday in August 2022 > คลิก

สมุด สติ๊กเกอร์ และผลิตภัณฑ์กระดาษ

สมุด / โน้ตโน้ต / ผลิตภัณฑ์ กระดาษ เป็นหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ กระดาษ รูปแบบต่าง ๆ รวมถึง สมุด บันทึกข้อมูลบันทึกเหนียวที่มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบและการขนส่งข้อมูล กระดาษหนา กระดาษสำหรับงานก่อสร้าง ที่เหมาะสำหรับการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ รูปสลิปรูปแบบซองจดหมายและการ์ด เสา นอกจากผลิตภัณฑ์กระดาษที่จำเป็นสำหรับการสร้างเอกสารการสื่อสารทางธุรกิจและการเก็บบันทึกในสำนักงานการติดตามกระดาษกระดาษซับกระดาษเลียนแบบและกระดาษคาร์บอนที่ใช้ในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างก็รวมอยู่ในหมวดนี้ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์นี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยกระดาษแปรรูปเช่นซองจดหมายมะนิลาพร้อมด้วยมือที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บหนังสือเล่มเล็ก (เช่นแคตตาล็อก) และเอกสารหนาซองจดหมายหน้าต่างพร้อมลวดลายที่พิมพ์อยู่ด้านในเพื่อป้องกันเนื้อหาจากการแสดง ตัวอักษรและคำเชิญ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้และงบ