(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

แฟ้มเอกสารและอัลบั้ม

แฟ้มเอกสารและอัลบั้ม เป็นส เครื่องเขียน ใช้สำหรับการจัดระเบียบและจัดเก็บเอกสารและภาพถ่าย ไฟล์มีหลายประเภทตั้งแต่โฟลเดอร์พลาสติกใสที่สามารถบรรจุกระดาษได้ประมาณโหลถึงไฟล์ขนาดใหญ่พิเศษที่สามารถเก็บได้ประมาณ 1,000 แผ่น ตะไบ ประเภทพกพาเหมาะสำหรับกรณีที่คุณต้องการจัดเก็บเอกสารโดยไม่ทำให้เอกสารเสียหาย ในทางกลับกัน ตะไบ 2-hole และอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารโดยการเจาะรูในเอกสารนั้นมีประโยชน์เมื่อทำการจัดระเบียบเอกสารจำนวนมากและเมื่อคุณต้องการตรวจสอบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ อัลบั้ม รวมถึงประเภทขนาดกะทัดรัดที่สามารถเก็บภาพถ่ายประมาณโหลและ อัลบั้ม ก่อสร้างที่มีประโยชน์สำหรับการเรียงลำดับการจัดระเบียบและการส่งภาพถ่ายการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังใช้เทปเย็บเล่มปกหนังสือดัชนี สติ๊กเกอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง