(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สายเคเบิ้ลสำหรับบอร์ด I/O

สายเคเบิ้ลสำหรับบอร์ด I/O คือ สายไฟ ที่เชื่อมต่อกับ กระดาน I / O ที่ทำหน้าที่เป็นอินพุต / เอาต์พุต ของคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่หลากหลายเช่น เซนเซอร์ มอเตอร์ เป็นต้นใช้ USB, ต่อเชื่อมแบบบัส PCI ฯลฯ เพื่อเชื่อมต่อประเภทหลัก ได้แก่ สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน CONTEC , สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน อินเทอร์เฟซ, สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน ADLINK เป็นต้นเนื่องจากสามารถระบุความยาวของ สายไฟ ได้จึงสามารถปรับความยาวได้ตาม กระดาน ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเคเบิลที่เข้ากันได้กับ ADLINK จะมีลักษณะเป็นคู่บิดเกลียวคู่เมื่อเลือก สายไฟ กระดาน I / O จำเป็นต้องตรวจสอบชุด กระดาน I / O และ รหัสรุ่น/ Part number ของ สายไฟ รองรับการใช้งาน ก่อนที่จะเลือก