(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

เคสคอมพิวเตอร์

เคสคอมพิวเตอร์ เป็น เคสคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับขยายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การติดตั้ง ส่วนประกอบ การติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯเฟรม หรือ เคส ของอุปกรณ์ / อุปกรณ์บางครั้งเรียกว่า เคสคอมพิวเตอร์มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพิ่มสล็อต ต่อเชื่อมแบบบัส สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม รวมถึงเคสสำหรับยึด มาเธอร์บอร์ด และระนาบด้านหลังผลิตภัณฑ์จำนวนมากมีความ ต้านทาน แผ่นดินไหวและ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์บางชนิดมีตัวกรองอากาศและ ท่อดักส์ อากาศผลิตภัณฑ์บางประเภทใช้แผงด้านหน้าแบบ กุญแจ เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม เข้าถึง ระบบ ฯลฯนอกจากนี้ยังมีประเภทที่มี พาวเวอร์ซัพพลาย และไฟแสดงการเข้าถึง HDD แต่ก็มีจำหน่ายประเภทที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย ด้วยเมื่อเลือก ผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องยืนยันประเภทของ เคสคอมพิวเตอร์ แผ่นกระดาน รองรับการใช้งาน ล่วงหน้าเป็นต้น