(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.

แอร์ยูนิต - สำหรับ KAWATAเครื่องจักร-

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

K-D-AU-1

AIR UNIT สำหรับ เครื่องจักร KAWATA

ใช้กับซีรี่ส์ DFG
รหัสรุ่น/ Part number
K-D-AU-1
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง
บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องจักร ใช้งานได้ DFG-15Z / 150Z / 200Z / 300Z

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-D-AU-1 ในชุด แอร์ยูนิต - สำหรับ KAWATAเครื่องจักร-

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค