(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

สายยาง สำหรับตัวควบคุม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แม่พิมพ์ - สำหรับ MATSUIเครื่องจักร-

สายยาง สำหรับ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แม่พิมพ์ (120 ° C)


ใช้กับ เครื่องจักร MATSUI
      •ซีรีส์ GMCA
            GMCA-25
            GMCA-55
            GMCA-88
            GMCA-200
            GMCA-350
      •ซีรีส์ MC5
            MC5-G1-25
            MC5-G1-55
            MC5-G1-88
            MC5-G3-25
            MC5-G3-55
            MC5-G3-88
รหัสรุ่น/ Part number
100333
100334
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง
บริการจัดส่งวันเดียวกัน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Injection Molding Components
โทรศัพท์:1382 Press 6 (038-959200 Press 6) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)