(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

FLOAT สวิตช์ KAWATAเครื่องจักร-


      สวิตช์ ลูกลอยใช้ได้กับชุด KAWATA ของ TW-LA และ TW-MA
รหัสรุ่น/ Part number
K-M-FS-1
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง
บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1
เครื่องจักร บังคับรหัสรุ่น/ Part number
TW-75LA ถึง 1200LA /
TW-75MA ถึง 1200MA
K-M-FS-1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องจักร ใช้งานได้ TW-75LA / 200LA / 600LA / 1200LA, TW-75MA / 200MA / 600MA / 1200MA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-M-FS-1 ในชุด FLOAT สวิตช์ KAWATAเครื่องจักร-

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Injection Molding Components
โทรศัพท์:1382 Press 6 (038-959200 Press 6) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)