(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

กระบอกสูบ กระบอกลมขนาดเล็ก - อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ หล่อ ตัวเครื่อง- (Harmo MC-1205)

กระบอกสูบ กระบอกลมขนาดเล็ก - อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ หล่อ ตัวเครื่อง- (Harmo MC-1205)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

■ คุณสมบัติ
·อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปให้ความแข็งแรงและความทนทานมากขึ้น
· รุ่น มาตรฐาน ราคาประหยัด

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MC-1205

รหัสรุ่น/ Part number
MC-1205
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง
3 วัน (s)หรือมากกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-1205 ในชุด กระบอกสูบ กระบอกลมขนาดเล็ก - อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ หล่อ ตัวเครื่อง- (Harmo MC-1205)

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Injection Molding Components
โทรศัพท์:1382 Press 6 (038-959200 Press 6) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)