(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ปากคีบปลาย ESD (แบบตรงมาตรฐาน/ ปลายตรงทรงเรียว/ ชนิดแบน)【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปากคีบปลาย ESD (แบบตรงมาตรฐาน/ ปลายตรงทรงเรียว/ ชนิดแบน)
ราคาเริ่มต้น :
รหัสรุ่น
P-640-0
P-640-S
P-641-S
P-643-S
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันในการจัดส่ง RoHS ชนิดปลาย วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ไม่ใช่ ความเป็นแม่เหล็ก Y / N ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทชิ้นส่วน ประเภทรายละเอียด JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ปลาย สี อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
RoHs อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)

229.85฿

1

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วันหรือมากกว่า - - - - - - - ส่วนหนึ่ง - - สกรู สกรูติดตั้ง 4962772461259 - - - - -

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบบตรง มาตรฐาน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 1.2 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ปลาย เรียว แบบตรง สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 0.4 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 124 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 2.4 (ประเภท R) - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด

ชนิดปลาย
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
วัสดุส่วนปลาย
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ไม่ใช่ ความเป็นแม่เหล็ก Y / N
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
จำนวนวันในการจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :
ลบทั้งหมด

Loading...

ราคาเริ่มต้น :
รหัสรุ่น
P-640-0
P-640-S
P-641-S
P-643-S
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันในการจัดส่ง RoHS ชนิดปลาย วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ไม่ใช่ ความเป็นแม่เหล็ก Y / N ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทชิ้นส่วน ประเภทรายละเอียด JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ปลาย สี อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
RoHs อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)

229.85฿

1

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วันหรือมากกว่า - - - - - - - ส่วนหนึ่ง - - สกรู สกรูติดตั้ง 4962772461259 - - - - -

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบบตรง มาตรฐาน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 1.2 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ปลาย เรียว แบบตรง สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 0.4 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 124 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 2.4 (ประเภท R) - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²
ราคาเริ่มต้น :
รหัสรุ่น
P-640-0
P-640-S
P-641-S
P-643-S
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันในการจัดส่ง RoHS ชนิดปลาย วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ไม่ใช่ ความเป็นแม่เหล็ก Y / N ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทชิ้นส่วน ประเภทรายละเอียด JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ปลาย สี อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
RoHs อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)

229.85฿

1

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วันหรือมากกว่า - - - - - - - ส่วนหนึ่ง - - สกรู สกรูติดตั้ง 4962772461259 - - - - -

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบบตรง มาตรฐาน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 1.2 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ปลาย เรียว แบบตรง สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 0.4 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 124 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 2.4 (ประเภท R) - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

รายละเอียดสินค้า

ปากคีบปลายเล็กแบบปลายถอดเปลี่ยนได้ที่มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนดีเลิศ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุส่วนปลายใช้พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
· ประหยัดด้วยส่วนปลายที่ถอดเปลี่ยนได้เมื่อสึกหรอ
· ตัวผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุสเตนเลสที่มีความทนทานสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานมือหลากหลายรูปแบบ

ราคาเริ่มต้น :
รหัสรุ่น
P-640-0
P-640-S
P-641-S
P-643-S
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันในการจัดส่ง RoHS ชนิดปลาย วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ไม่ใช่ ความเป็นแม่เหล็ก Y / N ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทชิ้นส่วน ประเภทรายละเอียด JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
ปลาย สี อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
RoHs อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)

229.85฿

1

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วันหรือมากกว่า - - - - - - - ส่วนหนึ่ง - - สกรู สกรูติดตั้ง 4962772461259 - - - - -

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบบตรง มาตรฐาน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 1.2 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 ปลาย เรียว แบบตรง สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 125 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 0.4 - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

700.61฿

1 - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 แบน สเตนเลส โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) 124 มี วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี 2.4 (ประเภท R) - ไม่เป็นแม่เหล็ก มีไว้สำหรับคีบ ชิป IC เท่านั้น - 17 สีดำ 315 (ปลาย) สอดคล้องกับ ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹²

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดูสินค้านี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)