(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ประแจหกเหลี่ยม (ชนิดสั้น)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประแจหกเหลี่ยม (ชนิดสั้น)

[Features]
· Both ends are chamfered which makes it easy to insert into hex sockets.
· Stable quality is provided by excellent heat treatment.
· Cationic electrodeposition coating for sizes of 8 mm or above keeps hands clean.

· ไม่ต้องเสียเวลาเทียบ ทนทาน คุ้มค่า ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ซื้อเลย!!

คุณสมบัติ

● โดยการลบมุมทั้งสองด้านการเสียบรูหกเหลี่ยมนั้นทำได้ง่าย
● ให้คุณภาพที่มั่นคงโดยการรักษาความร้อนที่ดีเยี่ยม
● สำหรับ 8 มม. ขึ้นไปมือจะไม่เปื้อนเนื่องจากการ กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition
รหัสรุ่น/ Part number
GHM8-2512
TX-15-10
TX-20-10
TX-25-10
TX-30-10
TX-40-10
TX-50-10
TX-60-10
TX-80-10
TX-100-10
TX-120-10
TX-140
TX-170
TX-190
TX-210
TX-220
TX-240
TX-270
TX-320
TX-360
TX-410
TX-460
TX-500
รหัสรุ่น/ Part numberชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด คลองเลื่อย เนื้อหา
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 ~ 12คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์---2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 128125-2771420 (คลองเลื่อย)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5วัตถุ เดียว451410 ชิ้น--328-970280 (ถุง)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2วัตถุ เดียว501610 ชิ้น--328-9711180 (ถุง)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5วัตถุ เดียว561810 ชิ้น--328-9729300 (ถุง)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3วัตถุ เดียว632010 ชิ้น--328-9737500 (ถุง)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน (s) 4วัตถุ เดียว722310 ชิ้น--328-97451,000 (ถุง)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5วัตถุ เดียว802810 ชิ้น--328-97531800 (กระเป๋า)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน (s) 6วัตถุ เดียว903210 ชิ้น--328-97612800 (กระเป๋า)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน (s) 8วัตถุ เดียว1003610 ชิ้น--328-97704200 (กระเป๋า)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน (s) 10วัตถุ เดียว1124010 ชิ้น--328-97886000 (กระเป๋า)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12วัตถุ เดียว1254510 ชิ้น--328-979610500 (ถุง)การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14วัตถุ เดียว140561 ชิ้น--328-9630266การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17วัตถุ เดียว160631 ชิ้น--328-9648446การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19วัตถุ เดียว180701 ชิ้น--328-9656624การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
1 วัน (s) 21วัตถุ เดียว200801 ชิ้น--328-9664866การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22วัตถุ เดียว200801 ชิ้น--328-9672950การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
1 วัน (s) 24วัตถุ เดียว224901 ชิ้น--328-96811253การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
1 วัน (s) 27วัตถุ เดียว2501001 ชิ้น--328-96991764การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 32วัตถุ เดียว3151251 ชิ้น--488-58563120การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36วัตถุ เดียว3551401 ชิ้น--488-58644400การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
1 วัน (s) 41วัตถุ เดียว4001601 ชิ้น--488-58726280การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
1 วัน (s) 46วัตถุ เดียว4401801 ชิ้น--488-58818200การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป
1 วัน (s) 50วัตถุ เดียว4802001 ชิ้น--488-58999860การลบมุมสองด้านทำให้ง่ายต่อการ เม็ดมีด เข้าไปในรูหกเหลี่ยมคุณภาพคงที่มาจากการอบชุบที่ดีเยี่ยมมือจะไม่แปดเปื้อนด้วยการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าประจุบวกสำหรับขนาด 8 มม. ขึ้นไป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม ชนิดปลาย รุ่นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)