(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมวาล์วกันตก ASP Series

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมวาล์วกันตก ASP Series

[คุณสมบัติ]
· ชุดควบคุมความเร็วพร้อมวาล์วกันตกในตัว
· สามารถควบคุมความเร็วและหยุดการทำงานชั่วคราวของกระบอกสูบได้

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อก
รหัสรุ่น/ Part number
ASP330F-01-06S
ASP330F-01-06S-J
ASP330F-01-06S-X12
ASP330F-01-08S
ASP330F-01-08S-J
ASP330F-01-08S-X12
ASP330F-N01-07S
ASP330F-N01-07S-J
ASP330F-N01-09S
ASP330F-N01-09S-J
ASP430F-02-06S
ASP430F-02-06S-J
ASP430F-02-06S-X12
ASP430F-02-08S
ASP430F-02-08S-J
ASP430F-02-08S-X12
ASP430F-F02-06S
ASP430F-F02-06S-J
ASP430F-F02-08S
ASP430F-F02-08S-J
ASP430F-N02-07S
ASP430F-N02-07S-J
ASP430F-N02-07S-X12
ASP430F-N02-09S
ASP430F-N02-09S-J
ASP530F-03-08S
ASP530F-03-08S-J
ASP530F-03-08S-X12
ASP530F-03-10S
ASP530F-03-10S-J
ASP530F-03-10S-X12
ASP530F-F03-08S
ASP530F-F03-08S-J
ASP530F-F03-10S
ASP530F-F03-10S-J
ASP530F-N03-09S
ASP530F-N03-09S-J
ASP530F-N03-11S
ASP530F-N03-11S-J
ASP630F-04-10S
ASP630F-04-10S-J
ASP630F-04-10S-X12
ASP630F-04-12S
ASP630F-04-12S-J
ASP630F-04-12S-X12
ASP630F-F04-10S
ASP630F-F04-10S-J
ASP630F-F04-12S
ASP630F-F04-12S-J
ASP630F-F04-12S-X12
ASP630F-N04-11S
ASP630F-N04-11S-J
ASP630F-N04-13S
ASP630F-N04-13S-J
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเลือกเสริมน็อตล็อค อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้
(°C)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
ประเภทของ กระบอกสูบ สกรู ด้านข้าง ประเภทของ สกรู สายยาง ด้านข้าง บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก รู กระบอกสูบ ด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก รู เส้นผ่าศูนย์กลางด้าน วาล์ว ไฟฟ้า สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order"
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RM6-1/8 มาตรฐาน1/85 × 0.8ไม่มี
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1180RM6-1/8 มาตรฐาน1/85 × 0.8ไม่มี
17 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1180RM6-1/8 มาตรฐาน1/85 × 0.8สารหล่อลื่น:วาสลิน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RM8-1/8 มาตรฐาน1/85 × 0.8ไม่มี
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1180RM8-1/8 มาตรฐาน1/85 × 0.8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1180RM8-1/8 มาตรฐาน1/85 × 0.8สารหล่อลื่น:วาสลิน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1180NPTUNF-1/41/8 มาตรฐาน1/810-32ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1180NPTUNF-1/41/8 มาตรฐาน1/810-32ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1180NPTUNF-5/161/8 มาตรฐาน1/810-32ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1180NPTUNF-5/161/8 มาตรฐาน1/810-32ไม่มี
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RRc6-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1330RRc6-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1330RRc6-1/4 มาตรฐาน1/41/8สารหล่อลื่น:วาสลิน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RRc8-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1350RRc8-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1350RRc8-1/4 มาตรฐาน1/41/8สารหล่อลื่น:วาสลิน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1330RG6-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1330RG6-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1350RG8-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1350RG8-1/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1350NPTNPT-1/41/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1350NPTNPT-1/41/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1350NPTNPT-1/41/4 มาตรฐาน1/41/8สารหล่อลื่น:วาสลิน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1350NPTNPT-5/161/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1350NPTNPT-5/161/4 มาตรฐาน1/41/8ไม่มี
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RRc8-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1600RRc8-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1600RRc8-3/8 มาตรฐาน3/81/8สารหล่อลื่น:วาสลิน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RRc10-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1750RRc10-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1750RRc10-3/8 มาตรฐาน3/81/8สารหล่อลื่น:วาสลิน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1600RG8-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1600RG8-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1750RG10-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
17 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1750RG10-3/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1600NPTNPT-5/163/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1600NPTNPT-5/163/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 1750NPTNPT-3/83/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 1750NPTNPT-3/83/8 มาตรฐาน3/81/8ไม่มี
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RRc10-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
17 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 11,100RRc10-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 11,100RRc10-1/2 มาตรฐาน1/21/4สารหล่อลื่น:วาสลิน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม---RRc12-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 11,190RRc12-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 11,190RRc12-1/2 มาตรฐาน1/21/4สารหล่อลื่น:วาสลิน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 11,100RG10-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 11,100RG10-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 11,190RG12-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 11,190RG12-1/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 11,190RG12-1/2 มาตรฐาน1/21/4สารหล่อลื่น:วาสลิน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 11,190NPTNPT-3/81/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 11,190NPTNPT-3/81/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5 ~ 600.1 ~ 11,190NPTNPT-1/21/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5 ~ 600.1 ~ 11,190NPTNPT-1/21/2 มาตรฐาน1/21/4ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปแบบ คู่ วิธีการควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส ประเภทลูกบิด เรซิ่น

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค