(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ท่อทนการสึกหรอ TUZ Series

ท่อทนการสึกหรอ TUZ Series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

  • ลดราคาจนถึง31/03/2021

ท่อที่ทนต่อการสึกหรอของ SMC
[คุณสมบัติ]
·รอยขีดข่วน:ประมาณ 1/3
· สี: สีดำ, สีขาวโปร่งแสง
· ของไหล: อากาศน้ำ

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รหัสรุ่น/ Part number
TUZ0212B-100
TUZ0425B-20
TUZ0425B-100
TUZ0425BU-20
TUZ0425BU-100
TUZ0425G-20
TUZ0425G-100
TUZ0425R-20
TUZ0425R-100
TUZ0425W-20
TUZ0425W-100
TUZ0425Y-20
TUZ0425Y-100
TUZ0604B-20
TUZ0604B-100
TUZ0604BU-20
TUZ0604BU-100
TUZ0604G-20
TUZ0604G-100
TUZ0604R-20
TUZ0604R-100
TUZ0604W-20
TUZ0604W-100
TUZ0604Y-20
TUZ0604Y-100
TUZ0805B-20
TUZ0805B-100
TUZ0805BU-20
TUZ0805BU-100
TUZ0805G-20
TUZ0805G-100
TUZ0805R-20
TUZ0805R-100
TUZ0805W-20
TUZ0805W-100
TUZ0805Y-20
TUZ0805Y-100
TUZ1065B-20
TUZ1065B-100
TUZ1065BU-20
TUZ1065BU-100
TUZ1065G-20
TUZ1065G-100
TUZ1065R-20
TUZ1065R-100
TUZ1065W-20
TUZ1065W-100
TUZ1065Y-20
TUZ1065Y-100
TUZ1208B-20
TUZ1208B-100
TUZ1208BU-20
TUZ1208BU-100
TUZ1208G-20
TUZ1208G-100
TUZ1208R-20
TUZ1208R-100
TUZ1208W-20
TUZ1208W-100
TUZ1208Y-20
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
45 วัน (s) -ถึง 2-ถึง 2[สีดำ] สีดำ-100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ1020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน1020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเขียว] สีเขียว1020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเขียว] สีเขียว10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีแดง] สีแดง1020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4ถึง 42.5ถึง 3[สีแดง] สีแดง10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3น้ำนมสีขาว1020
3 วัน (s) 4ถึง 42.5ถึง 3น้ำนมสีขาว10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลือง1020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลือง10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีดำ] สีดำ1520
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีดำ] สีดำ15100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน1520
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน15100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีเขียว] สีเขียว1520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 6ถึง 64ถึง 4[สีเขียว] สีเขียว15100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีแดง] สีแดง1520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 6ถึง 64ถึง 4[สีแดง] สีแดง15100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4น้ำนมสีขาว1520
3 วัน (s) 6ถึง 64ถึง 4น้ำนมสีขาว15100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีเหลือง] สีเหลือง1520
3 วัน (s)หรือมากกว่า 6ถึง 64ถึง 4[สีเหลือง] สีเหลือง15100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีดำ] สีดำ2020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีดำ] สีดำ20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน2020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีเขียว] สีเขียว2020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีเขียว] สีเขียว20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีแดง] สีแดง2020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีแดง] สีแดง20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5น้ำนมสีขาว2020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5น้ำนมสีขาว20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีเหลือง] สีเหลือง2020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีเหลือง] สีเหลือง20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[สีดำ] สีดำ2720
3 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีดำ] สีดำ27100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน2720
3 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน27100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเขียว] สีเขียว2720
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเขียว] สีเขียว27100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีแดง] สีแดง2720
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีแดง] สีแดง27100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7น้ำนมสีขาว2720
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7น้ำนมสีขาว27100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเหลือง] สีเหลือง2720
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเหลือง] สีเหลือง27100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 158ถึง 8[สีดำ] สีดำ3520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีดำ] สีดำ35100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 158ถึง 8[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน3520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน35100
3 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีเขียว] สีเขียว3520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีเขียว] สีเขียว35100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 158ถึง 8[สีแดง] สีแดง3520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีแดง] สีแดง35100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 158ถึง 8น้ำนมสีขาว3520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8น้ำนมสีขาว35100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีเหลือง] สีเหลือง3520

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน พิเศษ
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.8 (ที่ 20 ° C) อุณหภูมิใช้งาน(°C) -20 ถึง +60 พร้อมน้ำ:0 ถึง +40 (อย่าหยุด)

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)