(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ทำความสะอาดท่อ:ท่อ โพลีโอเรฟิน นิ่มซีรีส์ TPS

ทำความสะอาดท่อ:ท่อ โพลีโอเรฟิน นิ่มซีรีส์ TPS

ทำความสะอาดท่อ:ท่อ โพลีโอเรฟิน เนื้อนุ่มหลากหลายสี
[คุณสมบัติ]
· แรงดันใช้งานสูงสุด 0.7 mpa (ที่ 20 ° C)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ของไหล:อากาศก๊าซไนโตรเจนน้ำน้ำ DI (น้ำบริสุทธิ์)

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รหัสรุ่น/ Part number
TPS0425B-20
TPS0425B-100
TPS0425BU-20
TPS0425BU-100
TPS0425G-20
TPS0425G-100
TPS0425R-20
TPS0425R-100
TPS0425W-20
TPS0425W-100
TPS0425Y-20
TPS0425Y-100
TPS0604B-20
TPS0604B-100
TPS0604BU-20
TPS0604BU-100
TPS0604G-20
TPS0604G-100
TPS0604R-20
TPS0604R-100
TPS0604W-20
TPS0604W-100
TPS0604Y-20
TPS0604Y-100
TPS0805B-20
TPS0805B-100
TPS0805BU-20
TPS0805BU-100
TPS0805G-20
TPS0805G-100
TPS0805R-20
TPS0805R-100
TPS0805W-20
TPS0805W-100
TPS0805Y-20
TPS0805Y-100
TPS1065B-20
TPS1065B-100
TPS1065BU-20
TPS1065BU-100
TPS1065G-20
TPS1065G-100
TPS1065R-20
TPS1065R-100
TPS1065W-20
TPS1065W-100
TPS1065Y-20
TPS1065Y-100
TPS1208B-20
TPS1208B-100
TPS1208BU-20
TPS1208BU-100
TPS1208G-20
TPS1208G-100
TPS1208R-20
TPS1208R-100
TPS1208W-20
TPS1208W-100
TPS1208Y-20
TPS1208Y-100
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)1020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)1020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)1020
34 วัน (s)หรือมากกว่า 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีแดง] แดง (ทึบแสง)1020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4ถึง 42.5ถึง 3[สีแดง] แดง (ทึบแสง)10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )1020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)1020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)10100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)2020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)2020
3 วัน (s)หรือมากกว่า 6ถึง 64ถึง 4[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)2020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 6ถึง 64ถึง 4[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีแดง] แดง (ทึบแสง)2020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 6ถึง 64ถึง 4[สีแดง] แดง (ทึบแสง)20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )2020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)2020
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)20100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)2520
3 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)25100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)2520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)25100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)2520
3 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)25100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีแดง] แดง (ทึบแสง)2520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีแดง] แดง (ทึบแสง)25100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )2520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )25100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)2520
7 วัน (s)หรือมากกว่า 8ถึง 85ถึง 5[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)25100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)3020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)30100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)3020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)30100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)3020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)30100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีแดง] แดง (ทึบแสง)3020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีแดง] แดง (ทึบแสง)30100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )3020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )30100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)3020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)30100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 158ถึง 8[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)4020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีดำ] ดำ (ทึบแสง)40100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)4020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน (ทึบแสง)40100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)4020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีเขียว] เขียว (ทึบแสง)40100
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีแดง] แดง (ทึบแสง)4020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีแดง] แดง (ทึบแสง)40100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 158ถึง 8[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )4020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[ขาว] สีขาว (สี วัสดุ )40100
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ถึง 158ถึง 8[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)4020
7 วัน (s)หรือมากกว่า 12ถึง 158ถึง 8[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)40100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ เรซิ่นโพลีโอเรฟิน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 (ที่ 20 ° C)
อุณหภูมิใช้งาน(°C) -20 ถึง +80 พร้อมน้ำ:+5 ถึง +80

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)