(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมการปรับตั้งค่าแบบกดครั้งเดียว, สเตนเลสสตีล, ชนิดล็อคแบบกด, ประเภทข้องอ / แบบสากล, Series AS-FG

ตัวควบคุมความเร็วพร้อมการปรับตั้งค่าแบบกดครั้งเดียว, สเตนเลสสตีล, ชนิดล็อคแบบกด, ประเภทข้องอ / แบบสากล, Series AS-FG
  • ลดราคาจนถึง31/03/2021

ตัวควบคุมปริมาณลม ผลิตโดย บริษัท SMC

[คุณสมบัติ]
· ประเภทสเตนเลส ชนิดกดล็อค ปรับปรุงการทำงานของ เข็ม-ล็อค


(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสรุ่น/ Part number
AS1201FG-M5-01A
AS1201FG-M5-02A
AS1201FG-M5-03A
AS1201FG-M5-04A
AS1201FG-M5-06A
AS1201FG-M5-07A
AS1201FG-M5-23A
AS1201FG-U10/32-01A
AS1201FG-U10/32-02A
AS1201FG-U10/32-03A
AS1201FG-U10/32-04A
AS1201FG-U10/32-06A
AS1201FG-U10/32-07A
AS1201FG-U10/32-23A
AS1211FG-M5-01A
AS1211FG-M5-02A
AS1211FG-M5-03A
AS1211FG-M5-04A
AS1211FG-M5-06A
AS1211FG-M5-07A
AS1211FG-M5-23A
AS1211FG-U10/32-01A
AS1211FG-U10/32-02A
AS1211FG-U10/32-03A
AS1211FG-U10/32-04A
AS1211FG-U10/32-06A
AS1211FG-U10/32-07A
AS1211FG-U10/32-23A
AS1301FG-M5-01A
AS1301FG-M5-03A
AS1301FG-M5-04A
AS1301FG-M5-06A
AS1301FG-M5-07A
AS1301FG-M5-23A
AS1301FG-U10/32-01A
AS1301FG-U10/32-03A
AS1301FG-U10/32-04A
AS1301FG-U10/32-06A
AS1301FG-U10/32-07A
AS1301FG-U10/32-23A
AS1311FG-M5-01A
AS1311FG-M5-03A
AS1311FG-M5-04A
AS1311FG-M5-06A
AS1311FG-M5-07A
AS1311FG-M5-23A
AS1311FG-U10/32-01A
AS1311FG-U10/32-03A
AS1311FG-U10/32-04A
AS1311FG-U10/32-06A
AS1311FG-U10/32-07A
AS1311FG-U10/32-23A
AS2201FG-01-01A
AS2201FG-01-01SA
AS2201FG-01-03A
AS2201FG-01-03SA
AS2201FG-01-04A
AS2201FG-01-04SA
AS2201FG-01-06A
AS2201FG-01-06SA
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ วิธีการควบคุม เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการ กระบวนการซีล
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M-1/81ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M-5/321ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M4-1ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M6-1ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M-1/41ซีล ปะเก็น
45 วัน (s) [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M3.2-1ซีล ปะเก็น
45 วัน (s) [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF-1/81ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF2-1ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF-5/321ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF4-1ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF6-1ซีล ปะเก็น
45 วัน (s) [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF-1/41ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF3.2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M-1/81ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M-5/321ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M4-1ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M6-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M-1/41ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M3.2-1ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF-1/81ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF-5/321ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF4-1ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF6-1ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF-1/41ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF3.2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M-1/81ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M-5/321ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M4-1ซีล ปะเก็น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน สากลมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M6-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M-1/41ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก5 × 0.8M3.2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF-1/81ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF-5/321ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF4-1ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า สากลมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF6-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF-1/41ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาออก10-32UNF3.2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M-1/81ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M-5/321ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า สากลมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M4-1ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า สากลมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M6-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M-1/41ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า5 × 0.8M3.2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF-1/81ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF-5/321ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า สากลมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF4-1ซีล ปะเก็น
7 วัน (s)หรือมากกว่า สากลมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF6-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF-1/41ซีล ปะเก็น
อ้างอิง สากลมิเตอร์วัดขาเข้า10-32UNF3.2-1ซีล ปะเก็น
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R-1/82ไม่มี ยาแนว
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R-1/82พร้อม ยาแนว
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R-5/322ไม่มี ยาแนว
อ้างอิง [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R-5/322พร้อม ยาแนว
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R4-2ไม่มี ยาแนว
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R4-2พร้อม ยาแนว
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R6-2ไม่มี ยาแนว
บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ข้อต่องอ] ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบมิเตอร์วัดขาออก1/8R6-2พร้อม ยาแนว

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส ประเภทลูกบิด ล็อค แบบกด
สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" ไม่มี

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)