(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.

คอนโทรลเลอร์ความเร็วแบบคู่พร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch AST Series

คอนโทรลเลอร์ความเร็วแบบคู่พร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch AST Series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

  • คอนโทรลเลอร์ความเร็วแบบคู่พร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch AST Series
  • คอนโทรลเลอร์ความเร็วแบบคู่พร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch AST Series
  • คอนโทรลเลอร์ความเร็วแบบคู่พร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบOne-Touch AST Series

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมทิศทางการยึดสายยาง 360 °แบบไม่จำกัด
[คุณสมบัติ]
· ยอมรับการควบคุมการไหลแบบสองทิศทาง (ขาเข้ามิเตอร์และขาออกมิเตอร์) โดยใช้ตัวควบคุมปริมาณลม
· ป้องกันการลื่นของกระบอกสูบ
· ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบทำงานทางเดียว

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสรุ่น/ Part number
ASD230F-M5-04
ASD230F-M5-04-J
ASD230F-M5-06
ASD230F-M5-06-J
ASD230F-U10/32-01
ASD230F-U10/32-01-J
ASD230F-U10/32-03
ASD230F-U10/32-03-J
ASD230F-U10/32-05
ASD230F-U10/32-05-J
ASD230F-U10/32-07
ASD230F-U10/32-07-J
ASD330F-01-06S
ASD330F-01-06S-J
ASD330F-01-08S
ASD330F-01-08S-J
ASD330F-N01-05S
ASD330F-N01-05S-J
ASD330F-N01-07S
ASD330F-N01-07S-J
ASD330F-N01-09S
ASD330F-N01-09S-J
ASD430F-02-06S
ASD430F-02-06S-J
ASD430F-02-08S
ASD430F-02-08S-J
ASD430F-02-10S
ASD430F-02-10S-J
ASD430F-N02-07S
ASD430F-N02-07S-J
ASD430F-N02-09S
ASD430F-N02-09S-J
ASD430F-N02-11S
ASD430F-N02-11S-J
ASD530F-02-06S
ASD530F-02-06S-J
ASD530F-02-08S
ASD530F-02-08S-J
ASD530F-02-10S
ASD530F-02-10S-J
ASD530F-02-12S
ASD530F-02-12S-J
ASD530F-03-06S
ASD530F-03-06S-J
ASD530F-03-08S
ASD530F-03-08S-J
ASD530F-03-10S
ASD530F-03-10S-J
ASD530F-03-12S
ASD530F-03-12S-J
ASD530F-N02-07S
ASD530F-N02-07S-J
ASD530F-N02-09S
ASD530F-N02-09S-J
ASD530F-N02-11S
ASD530F-N02-11S-J
ASD530F-N03-07S
ASD530F-N03-07S-J
ASD530F-N03-09S
ASD530F-N03-09S-J
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเลือกเสริมน็อตล็อค เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทของ สกรู บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม5 × 0.8M4-มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม5 × 0.8M4-มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม5 × 0.8M6-มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม5 × 0.8M6-มาตรฐาน M5
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม10-32UNF-1/8มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม10-32UNF-1/8มาตรฐาน M5
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม10-32UNF-5/32มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม10-32UNF-5/32มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม10-32UNF-3/16มาตรฐาน M5
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม10-32UNF-3/16มาตรฐาน M5
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม10-32UNF-1/4มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม10-32UNF-1/4มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8R6-1/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8R6-1/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8R8-1/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8R8-1/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8NPT-3/161/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8NPT-3/161/8 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8NPT-1/41/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8NPT-1/41/8 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/8NPT-5/161/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/8NPT-5/161/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4R6-1/4 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4R6-1/4 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4R8-1/4 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4R8-1/4 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4R10-1/4 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4R10-1/4 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4NPT-1/41/4 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4NPT-1/41/4 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4NPT-5/161/4 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4NPT-5/161/4 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4NPT-3/81/4 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4NPT-3/81/4 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4R6-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4R6-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4R8-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4R8-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4R10-3/8 มาตรฐาน
17 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4R10-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4R12-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4R12-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3/8R6-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3/8R6-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3/8R8-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3/8R8-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3/8R10-3/8 มาตรฐาน
17 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3/8R10-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3/8R12-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3/8R12-3/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4NPT-1/43/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4NPT-1/43/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4NPT-5/163/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4NPT-5/163/8 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม1/4NPT-3/83/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม1/4NPT-3/83/8 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3/8NPT-1/43/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3/8NPT-1/43/8 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3/8NPT-5/163/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3/8NPT-5/163/8 มาตรฐาน

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปแบบ สากล วิธีการควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ PBT สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส 303 ประเภทลูกบิด เรซิ่น สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" ไม่มี

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)