(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช, ชนิดอินไลน์, ชนิดติดตั้งบนแผง, AS □□□ 1F-3 Series

ตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช, ชนิดอินไลน์, ชนิดติดตั้งบนแผง, AS □□□ 1F-3 Series
  • ลดราคาจนถึง31/03/2021

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมการ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของ อุปกรณ์ติดตั้งตู้:สูงสุด 35 มม.
· ติดตั้งและกำจัดได้ง่าย

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสรุ่น/ Part number
AS1001F-01-3
AS1001F-01-3-J
AS1001F-03-3
AS1001F-03-3-J
AS1001F-04-3
AS1001F-04-3-J
AS1001F-05-3
AS1001F-05-3-J
AS1001F-06-3
AS1001F-06-3-J
AS1001F-07-3
AS1001F-07-3-J
AS1001F-23-3
AS1001F-23-3-J
AS2001F-03-3
AS2001F-03-3-J
AS2001F-04-3
AS2001F-04-3-J
AS2001F-05-3
AS2001F-05-3-J
AS2001F-06-3
AS2001F-06-3-J
AS2001F-07-3
AS2001F-07-3-J
AS2051F-05-3
AS2051F-05-3-J
AS2051F-06-3
AS2051F-06-3-J
AS2051F-07-3
AS2051F-07-3-J
AS2051F-08-3
AS2051F-08-3-J
AS2051F-09-3
AS2051F-09-3-J
AS3001F-06-3
AS3001F-06-3-J
AS3001F-07-3
AS3001F-07-3-J
AS3001F-08-3
AS3001F-08-3-J
AS3001F-09-3
AS3001F-09-3-J
AS3001F-10-3
AS3001F-10-3-J
AS3001F-11-3
AS3001F-11-3-J
AS3001F-12-3
AS3001F-12-3-J
AS4001F-10-3
AS4001F-10-3-J
AS4001F-11-3
AS4001F-11-3-J
AS4001F-12-3
AS4001F-12-3-J
AS4001F-13-3
AS4001F-13-3-J
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวเลือกเสริมน็อตล็อค บังคับ สายยาง OD mm
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด ตัวเครื่อง
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/8มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-1/8มาตรฐาน M5
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5/32มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5/32มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม4-มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม4-มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-3/16มาตรฐาน M5
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-3/16มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม6-มาตรฐาน M5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม6-มาตรฐาน M5
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/4มาตรฐาน M5
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-1/4มาตรฐาน M5
3 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม3.2-มาตรฐาน M5
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม3.2-มาตรฐาน M5
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5/321/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5/321/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม4-1/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม4-1/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-3/161/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-3/161/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม6-1/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม6-1/8 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/41/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-1/41/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-3/161/4 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-3/161/4 มาตรฐาน
3 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม6-1/4 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม6-1/4 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/41/4 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-1/41/4 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม8-1/4 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม8-1/4 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5/161/4 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5/161/4 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม6-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม6-3/8 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/43/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-1/43/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม8-3/8 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม8-3/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-5/163/8 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-5/163/8 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม10-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม10-3/8 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-3/83/8 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-3/83/8 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม12-3/8 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม12-3/8 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม10-1/2 มาตรฐาน
บริการจัดส่งวันเดียวกัน น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม10-1/2 มาตรฐาน
7 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-3/81/2 มาตรฐาน
อ้างอิง น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-3/81/2 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม12-1/2 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม12-1/2 มาตรฐาน
3 วัน (s)หรือมากกว่า น็อตล็อค รูปทรง หกเหลี่ยม-1/21/2 มาตรฐาน
45 วัน (s) น็อตล็อค รูปทรง แบบกลม-1/21/2 มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปแบบ แบบตรง วิธีการควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน วัสดุ PBT สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส 303 ประเภทลูกบิด เรซิ่น สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" ไม่มี

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)