(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

ซีรี่ส์ S

ซีรี่ส์ S

Connects the NTN bowl feeder and automated machinery in a roughly horizontal and linear manner.
(1) Few inconsistencies in feed speed (2) Stable operations over a long period (3) Simple mounting adjustment


◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder

ไฟล์ PDF

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

รหัสรุ่น/ Part number
K-S05A1
K-S05A2
K-S0511
K-S0512
K-S0822
K-S10B1
K-S10B2
K-S10C1
K-S10C2
K-S20B1
K-S20B2
K-S20C1
K-S20C2
K-S30B4
K-S30C4
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสูงสุดของราง
(มิลลิเมตร)
ราง มวล สูงสุด
(กิโลกรัม)
ตัวควบคุม ใช้งานได้ สปริง แผ่นเพลท บังคับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
มุม สปริง
(θ°)
เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน
(เฮิร์ตซ์)
โหมด ขับขี่ เครื่องถ่วง แผ่นฐาน
89 วัน (s)หรือมากกว่า 2500.4K-EGA17 K-ECF25 K-ECG25K-PLS2-35 × 51000.11590 ถึง 130คลื่นเต็มตัวเครื่อง หลักเท่านั้น-
89 วัน (s)หรือมากกว่า 2500.4K-EGA17 K-ECF25 K-ECG25K-PLS2-35 × 52000.051590 ถึง 130คลื่นเต็มตัวเครื่อง หลักเท่านั้น-
89 วัน (s)หรือมากกว่า 2500.4K-EGA17 K-ECF25 K-ECG25K-PLS2-35 × 51000.11590 ถึง 130คลื่นเต็มการมี-
89 วัน (s)หรือมากกว่า 2500.4K-EGA17 K-ECF25 K-ECG25K-PLS2-35 × 52000.051590 ถึง 130คลื่นเต็มการมี-
89 วัน (s)หรือมากกว่า 3001.2K-EGA17 K-ECF25 K-ECG25K-PLS2-35 × 52000.11590 ถึง 130คลื่นเต็มการมี-
89 วัน (s)หรือมากกว่า 6002.5: 50 เฮิร์ต 2.0: 60 เฮิร์ตK-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-40 × 61000.41290 ถึง 130คลื่นเต็ม-การมี
89 วัน (s)หรือมากกว่า 6002.5: 50 เฮิร์ต 2.0: 60 เฮิร์ตK-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-40 × 62000.21290 ถึง 130คลื่นเต็ม-การมี
89 วัน (s)หรือมากกว่า 6002.5: 50 เฮิร์ต 2.0: 60 เฮิร์ตK-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-40 × 61000.41290 ถึง 130คลื่นเต็ม-ไม่
89 วัน (s)หรือมากกว่า 6002.5: 50 เฮิร์ต 2.0: 60 เฮิร์ตK-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-40 × 62000.21290 ถึง 130คลื่นเต็ม-ไม่
89 วัน (s)หรือมากกว่า 8005.0: (50 เฮิร์ต) 3.5: (60 เฮิร์ต)K-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-70 × 1210011590 ถึง 130คลื่นเต็ม-การมี
89 วัน (s)หรือมากกว่า 8005.0: (50 เฮิร์ต) 3.5: (60 เฮิร์ต)K-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-70 × 122000.51590 ถึง 130คลื่นเต็ม-การมี
89 วัน (s)หรือมากกว่า 8005.0: (50 เฮิร์ต) 3.5: (60 เฮิร์ต)K-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-70 × 1210011590 ถึง 130คลื่นเต็ม-ไม่
89 วัน (s)หรือมากกว่า 8005.0: (50 เฮิร์ต) 3.5: (60 เฮิร์ต)K-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-70 × 122000.51590 ถึง 130คลื่นเต็ม-ไม่
89 วัน (s)หรือมากกว่า 110015: (60 เฮิร์ต)K-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-86 × 152000.91545 ถึง 65ครึ่งคลื่น-การมี
89 วัน (s)หรือมากกว่า 110015: (60 เฮิร์ต)K-EGA57 K-ECF25 K-ECG25K-PLS4-86 × 152000.91545 ถึง 65ครึ่งคลื่น-ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)