(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

เครื่องป้อนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด CF ขนาดเล็ก

เครื่องป้อนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด CF ขนาดเล็ก

Easy-to-use compact type electromagnetic feeder.
A small electromagnetic feeder with strong track record in ejections and material supply for granular processes is furthermore made easy to use.
Anyone can easily perform optimal tuning.
Excellent durability and improved large scale supply.
Product is effective in supplying, discharging, and lightweight supply of all kinds of granular materials, including fine powder materials.
[Features]
· Varies output frequency regardless of power supply frequency with its dedicated variable frequency controller.
· Anyone without the need for plate spring adjustment can easily tune it to the optimum tuning point.
· Fixed voltage function for achieving continuously stable amplitudes even during fluctuations in power supply voltage.
· 30% increase in supply capabilities (compared to conventional devices) with high amplitude vibrations (with a maximum amplitude of 1.6 mm).
· Because of the closing structure covered with resin covers (CF-1-3) and SUS (CF-4) which are excellent in durability, it is difficult for conveying materials and dust to get into and hence results in a long lifespan.
· Can be used with a wide range of customer-designed troughs.
· With the addition of an optional fixed amplitude controller (excludes CF-4), stable amplitude is possible even when there are changes in load conditions.


◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder

ไฟล์ PDF

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

รหัสรุ่น/ Part number
CF-1-100V
CF-1-200V
CF-2-100V
CF-2-200V
CF-3-200V
CF-4-200V
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX
(มิลลิเมตร)
ชู้ตเตอร์ มวล MAX
(กิโลกรัม)
ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ตัวควบคุม ใช้งานได้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
7 วัน (s)หรือมากกว่า 3801.4100C10-1VCF100/1101
7 วัน (s)หรือมากกว่า 3801.4100C10-1VCF200/2200.5
7 วัน (s)หรือมากกว่า 5502.5120C10-1VCF100/1101
7 วัน (s)หรือมากกว่า 5502.5120C10-1VCF200/2200.5
9 วัน (s)หรือมากกว่า 6103.6150C10-1VCF200/2201
19 วัน (s)หรือมากกว่า 800-380C10-3VF200/2203.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ประเภท เครื่องวัดความถี่ แปรผัน

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)