(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

เชิงเส้น feeder MF series (แบบตรง)

เชิงเส้น feeder MF series (แบบตรง)

[Features]
· Compact yet powerful.
· Speedy supply. Can be used for transport of long and wide items.
· New type electromagnetic drive unit ideal for use with chutes used for minute parts, flat parts and precision parts.
· Sufficiently demonstrates half-wave drive features. Smooth supply even for parts that are easily scratched or broken.
· Can be used for a wide range of excisions. Can also be used for transport of long items by connecting multiple units in a row.
· Despite of small type, the product has a half-wave drive system that can transport items to a long distance.
· With high vibration and amplitude, parts can be supplied at high speed. Moreover, the product can be used freely to transport long and wide items.
· The compact design allows for ideal equipment settings without taking up much space.


◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

รหัสรุ่น/ Part number
MF-04C-100V
MF-04C-200V
MF-15C-100V
MF-15C-200V
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX
(มิลลิเมตร)
ชู้ตเตอร์ มวล MAX
(กิโลกรัม)
ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
7 วัน (s)หรือมากกว่า 3000.435100/1100.13
7 วัน (s)หรือมากกว่า 3000.435200/2200.065
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4501.545100/1100.2
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4501.545200/2200.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี ประเภทตำแหน่งโดยตรง ตัวควบคุม ใช้งานได้ C10-1VF/1VFEF/C4-5B

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)