(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

LFB ซีรีส์ตัวป้อน เชิงเส้น (ชนิด กันสั่นสะเทือน สปริง กระดาน )

LFB ซีรีส์ตัวป้อน เชิงเส้น (ชนิด กันสั่นสะเทือน สปริง กระดาน )

[Features]
· Achieves uniform vibrations with no adjustment whatsoever.
· Using a variable frequency controller eliminates the need to perform core gap or board spring adjustments through volume adjustments.
· Uniform vibration can be obtained with no adjustments whatsoever. Easy installation and positioning make it spectacularly easier to use. Remarkably wide scope of application due to large maximum overhang length and maximum chute weight.
· Easy to combine with part feeders since there is almost no vibration interference with part feeders and because the drive is not very wide. Can handle a variety of combination conditions.
· Easily achieves uniform vibrations every time.
· Energy-saving type.


◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

รหัสรุ่น/ Part number
LFB-300
LFB-400
LFB-550
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX
(มิลลิเมตร)
ชู้ตเตอร์ มวล MAX
(กิโลกรัม)
ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3000.4 ถึง 1.0500.04
7 วัน (s)หรือมากกว่า 4000.8 ถึง 2.0500.08
7 วัน (s)หรือมากกว่า 5501.4 ถึง 3.5600.15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี แหนบ ชนิด กันสั่นสะเทือน แหนบรถยนต์ ตัวควบคุม ใช้งานได้ C10-1VFEF พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 200

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)