(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

เชิงเส้น feeder LFBR series (ชนิด กันสั่นสะเทือน สปริง กระดาน )

เชิงเส้น feeder LFBR series (ชนิด กันสั่นสะเทือน สปริง กระดาน )

Board spring anti-vibration linear feeder that controls ground counterforces better than conventional units.

[Features]
· Smaller ground counterforce: New drive structure features ground counterforce that is smaller than conventional board spring anti-vibration types.
· No board spring or core gap adjustment: No need to deal with troublesome board spring or core gap adjustments with the use of separately sold variable frequency controllers.
· No vibration interference: No vibration interference even in combination with part feeders as vibrations are in the middle band of the vibration frequencies (all-wave/half-wave) zone of the part feeder.
· Uniform chute vibration angle: More uniform vibration angles for the whole chute and smoother supply of parts.
· Low power consumption: Operates close to resonance to obtain sufficient amplitudes with little current.


◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder

รหัสรุ่น/ Part number

รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

รหัสรุ่น/ Part number
LFBR-350B
LFBR-450B
LFBR-600B
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX
(มิลลิเมตร)
ชู้ตเตอร์ มวล MAX
(กิโลกรัม)
ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
17 วัน (s)หรือมากกว่า 3500.4 ถึง 1.2400.12
17 วัน (s)หรือมากกว่า 4501.2 ถึง 2.3450.14
17 วัน (s)หรือมากกว่า 6002.3 ถึง 4.0550.28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธี แหนบ ชนิด กันสั่นสะเทือน แหนบรถยนต์ ตัวควบคุม ใช้งานได้ C10-1VF/1VFEF พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 200

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)