(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

สารกรองเรซิน (เรซินแลกเปลี่ยนไอออน) สำหรับ EDM【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สารกรองเรซิน (เรซินแลกเปลี่ยนไอออน) สำหรับ EDM

อัตราการแลกเปลี่ยนไอออน
1. ไอออนประจุบวก (ไฮโดรเจนไอออน: H+)≥ 99%
2.ไอออนประจุลบ(ไฮดรอกไซด์ไอออน: OH-)≥ 90%

ปราศจากเรซินรีไซเคิล 100%

สารกรองเรซิน (เรซินแลกเปลี่ยนไอออน) สำหรับ EDM

Ion Exchange Resin for EDM

ข้อมูลสินค้า

รูปแบบไอออนไฮโดรเจนไอออน (H+) / ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-)
หมู่ฟังก์ชันกลุ่มกรดซัลฟูริก, กลุ่มควอเทอร์นารีเอมีน
โครงสร้างชนิดเจล
สีสีใสเหลืองอมน้ำตาล

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณความชื้น (%)53-58
ขนาดของเม็ดเรซิน ≥ 95%0.315 - 1.25
ความหนาแน่นรวม (g/l)700-800
ความหนาแน่นเปียก (g/ml)≈ 1.12
อัตราการแลกเปลี่ยนไฮโดรเจนไอออน (H+) ≥ 99%
ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ≥ 90%

Ion Exchange Resin for EDM

ข้อมูลการใช้งาน

รีวิวจากลูกค้า

Ion Exchange Resin for EDM
รหัสรุ่น/ Part number
IRS-5L-S
IRS-25L-S
รหัสรุ่น/ Part numberชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ล.)
เรซิ่น ประจุลบ: เรซิ่น
บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 ลิตร / ถุง50:50

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 (5 ลิตร / ถุง)50:50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกรด

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Cutting Tool/Industrial Processing Part
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)