(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

[C- ค่า]ตัวควบคุมปริมาณลม

[C- ค่า]ตัวควบคุมปริมาณลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

PDFP.2-1514-2014

ตัวอย่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
EPSLA4-1
EPSLA4-M5
EPSLA6-1
EPSLA6-2
EPSLA6-M5
EPSLA8-1
EPSLA8-2
EPSLA10-2
EPSLA10-3
EPSLA12-3
EPSLB4-1
EPSLB4-M5
EPSLB6-1
EPSLB6-M5
EPSLB8-1
EPSLB8-2
EPSLB10-2
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 41 (R1 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4M5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61 (R1 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 62 (R1 / 4)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81 (R1 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 82 (R1 / 4)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102 (R1 / 4)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 (R3 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 123 (R3 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 41 (R1 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4M5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61 (R1 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81 (R1 / 8)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 82 (R1 / 4)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102 (R1 / 4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch วัสดุ Polybutylene Terephthalate
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)