1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  Sales
 • ดูล่าสุด
 • ชิ้นส่วนของฉัน
 • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เหล็กฉากทรง L: พื้นผิวกัด, มุมด้านนอกตั้งฉาก, สามารถกำหนดความหนาของเพลทได้

เหล็กฉากทรง L: พื้นผิวกัด, มุมด้านนอกตั้งฉาก, สามารถกำหนดความหนาของเพลทได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
 • ราคา :
  ---
 • จำนวน :
 • จำนวนวันจัดส่ง :
  ---
 • รวม :
  ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เหล็กฉากด้านเท่าขัดผิวความละเอียดสูงที่ทำให้คุณสามารถระบุความสูง ความกว้าง ความยาว หรือแม้แต่ความหนาของเพลทได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า 

 • Incomplete part number.
  โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LAAT4-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT4.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT5-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT5-TAC[9-15/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT5.5-[4-6/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT6-[4,​5,​6]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT6-TAC[9-15/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT6.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT7-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT7.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT8-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT8.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT9-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT9.5-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT10-[6.5-10/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT10-TAC[9-15/0.5]-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-200/1]
LAAT10.5-[10.5-12/0.5]-A[20-125/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT10.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-125/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT11-[10.5-12/0.5]-A[20-125/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT11-TAC[9-15/0.5]-A[20-125/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT11.5-[10.5-12/0.5]-A[20-125/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT11.5-TAC[9-15/0.5]-A[20-125/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT12-[10,​10.5,​11,​11.5,​12]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT12-TAC[9-15/0.5]-A[20-150/1]-B[20-125/1]-L[25-300/1]
LAAT12.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT12.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT13.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14.5-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT14.5-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT15-[12.5-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
LAAT15-TAC[9-15/0.5]-A[76-150/1]-B[76-150/1]-L[50-300/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ T
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
TA
(มิลลิเมตร)
การเปลี่ยนแปลง มิติ TA [TAC]
(มิลลิเมตร)

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063420 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60634.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60635.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2004 ~ 6-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60636.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063720 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60637.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063820 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60638.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A6063920 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60639.520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631020 ~ 7520 ~ 7525 ~ 2006.5 ~ 10-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631020 ~ 7520 ~ 7525 ~ 200-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606310.520 ~ 12520 ~ 12525 ~ 30010.5 ~ 12-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606310.520 ~ 12520 ~ 12525 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631120 ~ 12520 ~ 12525 ~ 30010.5 ~ 12-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631120 ~ 12520 ~ 12525 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606311.520 ~ 12520 ~ 12525 ~ 30010.5 ~ 12-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606311.520 ~ 12520 ~ 12525 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631220 ~ 15020 ~ 12525 ~ 30010 ~ 12-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631220 ~ 15020 ~ 12525 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606312.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606312.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631376 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631376 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606313.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606313.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631476 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631476 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606314.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A606314.576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-9 ~ 15

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 30012.5 ~ 15-

-

UNEQUAL ANGLE 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] A60631576 ~ 15076 ~ 15050 ~ 300-9 ~ 15

กำลังโหลด …

 1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี การขัดเงา วิธีการ พื้นผิวที่ขัด (มาตรฐาน)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้