(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ตัวดูดกระจกขนาดเล็ก / แบบกลม/ แบบเหลี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
RBTR1
RBTR1.5
RBTR1.25
RBTR1.75
RBTR2
RBTR2.5
RBTR3
RBTR4
RBTR5
RBTR6
RBTR7
RBTS2-4
RBTS2.5-5
RBTS3-6
RBTS4-8
RBTS5-10
RBTS6-12
RBTS7-14
SCTR1
SCTR1.5
SCTR1.25
SCTR1.75
SCTR2
SCTR2.5
SCTR3
SCTR4
SCTR5
SCTR6
SCTR7
SCTS2-4
SCTS2.5-5
SCTS3-6
SCTS4-8
SCTS5-10
SCTS6-12
SCTS7-14
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดยางรอง วัสดุ กลุ่ม ยาง อุณหภูมิ ทนความร้อน อุณหภูมิในการ ทำงาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาว B
(มิลลิเมตร)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1501--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1501.5--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1501.25--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1501.75--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1502--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1502.5--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1503--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1504--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1505--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1506--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 1507--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 150-24
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 150-2.55
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 150-36
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 150-48
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 150-510
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 150-612
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ)-20 ~ 150-714
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2001--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2001.5--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2001.25--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2001.75--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2002--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2002.5--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2003--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2004--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2005--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2006--
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 2007--
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 200-24
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 200-2.55
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 200-36
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 200-48
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 200-510
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 200-612
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ)-70 ~ 200-714

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง แพ้ด เท่านั้น ชนิดการติดตั้ง ประเภทการแทรก วัสดุ กลุ่ม ยาง
สี สีดำ

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)