(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

สายยาง/ โพลียูรีเทนกันน้ำ

สายยาง/ โพลียูรีเทนกันน้ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

PDFP.2-1385-2014

ตัวอย่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
PUT3.2-10-[B,​C]
PUT3.2-20-[B,​C]
PUT4-10-B
PUT4-10-BL
PUT4-10-C
PUT4-10-CB
PUT4-10-G
PUT4-10-R
PUT4-10-W
PUT4-10-Y
PUT4-20-B
PUT4-20-BL
PUT4-20-C
PUT4-20-CB
PUT4-20-G
PUT4-20-R
PUT4-20-W
PUT4-20-Y
PUT4-100-B
PUT4-100-BL
PUT4-100-C
PUT4-100-CB
PUT4-100-G
PUT4-100-R
PUT4-100-W
PUT4-100-Y
PUT6-10-B
PUT6-10-BL
PUT6-10-C
PUT6-10-CB
PUT6-10-G
PUT6-10-R
PUT6-10-W
PUT6-10-Y
PUT6-20-B
PUT6-20-BL
PUT6-20-C
PUT6-20-CB
PUT6-20-G
PUT6-20-R
PUT6-20-W
PUT6-20-Y
PUT6-100-B
PUT6-100-BL
PUT6-100-C
PUT6-100-CB
PUT6-100-G
PUT6-100-R
PUT6-100-W
PUT6-100-Y
PUT8-10-B
PUT8-10-BL
PUT8-10-C
PUT8-10-CB
PUT8-10-G
PUT8-10-R
PUT8-10-W
PUT8-10-Y
PUT8-20-B
PUT8-20-BL
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ID
(Ø)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สีท่อ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)
(°ค)
ความยาว
(ม.)
5 วัน (s)หรือมากกว่า 103.21.8อากาศ / สุญญากาศสีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)7-5 ~ 6010
5 วัน (s)หรือมากกว่า 103.21.8อากาศ / สุญญากาศสีดำ / โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)7-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[สีเขียว] G (สีเขียว)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ[สีแดง] R (สีแดง)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[ขาว] W (สีขาว)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ[สีเหลือง] Y (สีเหลือง)5-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[สีเขียว] G (สีเขียว)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[สีแดง] R (สีแดง)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[ขาว] W (สีขาว)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[สีเหลือง] Y (สีเหลือง)5-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042.5อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -42.5อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042.5อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042.5อากาศ[สีเขียว] G (สีเขียว)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042.5อากาศ[สีแดง] R (สีแดง)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[ขาว] W (สีขาว)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -42.5อากาศ[สีเหลือง] Y (สีเหลือง)5-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -64อากาศ[สีเขียว] G (สีเขียว)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ[สีแดง] R (สีแดง)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -64อากาศ[ขาว] W (สีขาว)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ[สีเหลือง] Y (สีเหลือง)12-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -64อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -64อากาศ[สีเขียว] G (สีเขียว)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ[สีแดง] R (สีแดง)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ[ขาว] W (สีขาว)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -64อากาศ[สีเหลือง] Y (สีเหลือง)12-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064อากาศ[สีเขียว] G (สีเขียว)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -64อากาศ[สีแดง] R (สีแดง)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064อากาศ[ขาว] W (สีขาว)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1064อากาศ[สีเหลือง] Y (สีเหลือง)12-5 ~ 60100
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)15-5 ~ 6010
บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)15-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] C (โปร่งใส)15-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85อากาศ / สุญญากาศ[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] CB (ฟ้าใส)15-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -85อากาศ[สีเขียว] G (สีเขียว)15-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -85อากาศ[สีแดง] R (สีแดง)15-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -85อากาศ[ขาว] W (สีขาว)15-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า -85อากาศ[สีเหลือง] Y (สีเหลือง)15-5 ~ 6010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85อากาศ / สุญญากาศ[สีดำ] B (สีดำ)15-5 ~ 6020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85อากาศ[สีน้ำเงิน] BL (สีน้ำเงิน)15-5 ~ 6020

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ใช่ วัสดุ ยูรีเทน
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) 0.8

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)