(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

สายยาง /ไนล่อนความทนความดัน

สายยาง /ไนล่อนความทนความดัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

PDFP.2-1385-2014

ตัวอย่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
PUTHP4-10-B
PUTHP4-10-W
PUTHP4-20-B
PUTHP4-20-W
PUTHP6-10-B
PUTHP6-10-W
PUTHP6-20-B
PUTHP6-20-W
PUTHP8-10-B
PUTHP8-10-W
PUTHP8-20-B
PUTHP8-20-W
PUTHP10-10-B
PUTHP10-10-W
PUTHP10-20-B
PUTHP10-20-W
PUTHP12-10-B
PUTHP12-10-W
PUTHP12-20-B
PUTHP12-20-W
PUTHP16-10-B
PUTHP16-10-W
PUTHP16-20-B
PUTHP16-20-W
PUTHPL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL16-[0.5-9.5/0.5]-[B,​W]
PUTHPL16-[10.5-19.5/0.5]-[B,​W]
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ID
(Ø)
สีท่อ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)
(°ค)
ความยาว
(ม.)
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 1042.5[สีดำ] B (สีดำ)15-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042.5[ขาว] W (สีขาว)15-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 1042.5[สีดำ] B (สีดำ)15-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042.5[ขาว] W (สีขาว)15-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064[สีดำ] B (สีดำ)25-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064[ขาว] W (สีขาว)25-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064[สีดำ] B (สีดำ)25-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064[ขาว] W (สีขาว)25-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1086[สีดำ] B (สีดำ)35-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1086[ขาว] W (สีขาว)35-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1086[สีดำ] B (สีดำ)35-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1086[ขาว] W (สีขาว)35-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10108[สีดำ] B (สีดำ)50-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 10108[ขาว] W (สีขาว)50-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10108[สีดำ] B (สีดำ)50-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10108[ขาว] W (สีขาว)50-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10129[สีดำ] B (สีดำ)55-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 10129[ขาว] W (สีขาว)55-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10129[สีดำ] B (สีดำ)55-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10129[ขาว] W (สีขาว)55-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 101612.8[สีดำ] B (สีดำ)100-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101612.8[ขาว] W (สีขาว)100-40 ~ 12010
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 101612.8[สีดำ] B (สีดำ)100-40 ~ 12020
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 101612.8[ขาว] W (สีขาว)100-40 ~ 12020
5 วัน (s)หรือมากกว่า 1042.5สีดำ / ขาว15-40 ~ 1200.5 ~ 9.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 1042.5สีดำ / ขาว15-40 ~ 12010.5 ~ 19.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 1064สีดำ / ขาว25-40 ~ 1200.5 ~ 9.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 1064สีดำ / ขาว25-40 ~ 12010.5 ~ 19.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 1086สีดำ / ขาว35-40 ~ 1200.5 ~ 9.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 1086สีดำ / ขาว35-40 ~ 12010.5 ~ 19.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 10108สีดำ / ขาว50-40 ~ 1200.5 ~ 9.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 10108สีดำ / ขาว50-40 ~ 12010.5 ~ 19.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 10129สีดำ / ขาว55-40 ~ 1200.5 ~ 9.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 10129สีดำ / ขาว55-40 ~ 12010.5 ~ 19.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 101612.8สีดำ / ขาว100-40 ~ 1200.5 ~ 9.5
5 วัน (s)หรือมากกว่า 101612.8สีดำ / ขาว100-40 ~ 12010.5 ~ 19.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ใช่ วัสดุ ไนล่อน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / สุญญากาศ วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน (โพลีเอไมด์)

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)