(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

เสายึดสปริง - แบบรู

เสายึดสปริง - แบบรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

 • เสายึดสปริง - แบบรู
 • เสายึดสปริง - แบบรู
 • ส่วนลดตามปริมาณ

นี่คือ เสา สปริง รุ่นมาตรฐาน ที่คุณสามารถใช้ได้โดยใส่ สปริงดึง เข้าไปในรู

PDFP.2-335-2014

ตัวอย่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า 

 • Incomplete part number.
  โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
AIPO3-15
AIPO3-20
AIPO3-25
AIPO3-30
AIPO4-15
AIPO4-20
AIPO4-25
AIPO4-30
AIPO4-35
AIPO5-15
AIPO5-20
AIPO5-25
AIPO5-30
AIPO5-35
AIPO5-40
AIPO6-20
AIPO6-25
AIPO6-30
AIPO6-35
AIPO6-40
AIPO6-50
AIPO8-20
AIPO8-25
AIPO8-30
AIPO8-35
AIPO8-40
AIPO8-50
AIPO8-60
AIPO8-70
AIPO10-30
AIPO10-35
AIPO10-40
AIPO10-50
AIPO10-60
AIPO10-70
AIPO12-35
AIPO12-40
AIPO12-50
AIPO12-60
AIPO12-70
AIPOZ3-10
AIPOZ3-15
AIPOZ3-20
AIPOZ3-25
AIPOZ4-10
AIPOZ4-15
AIPOZ4-20
AIPOZ4-25
AIPOZ4-30
AIPOZ5-10
AIPOZ5-15
AIPOZ5-20
AIPOZ5-25
AIPOZ5-30
AIPOZ5-35
AIPOZ6-15
AIPOZ6-20
AIPOZ6-25
AIPOZ6-30
AIPOZ6-35
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูติดตั้ง เสา รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว มิติ K
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว ℓ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ d
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ W
(มิลลิเมตร)
วัสดุน็อต
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C315M3เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C320M3เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C325M3เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[S45C] เทียบเท่า S45C330M3เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C415M4เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C420M4เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C425M4เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C430M4เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[S45C] เทียบเท่า S45C435M4เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C515M5เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C520M5เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C525M5เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C530M5เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C535M5เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C540M5เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C620M6เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C625M6เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C630M6เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[S45C] เทียบเท่า S45C635M6เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C640M6เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C650M6เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 820[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 825[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 830[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 835[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 840[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 850[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 860[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[8] 870[M8] M8เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--35.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[S45C] เทียบเท่า S45C1030M10เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--46.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C1035M10เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--46.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C1040M10เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--46.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C1050M10เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--46.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C1060M10เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--46.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C1070M10เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--46.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[S45C] เทียบเท่า S45C[12] 1235[M12] M12เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--57.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[S45C] เทียบเท่า S45C[12] 1240[M12] M12เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--57.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[S45C] เทียบเท่า S45C[12] 1250[M12] M12เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--57.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[12] 1260[M12] M12เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--57.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C[12] 1270[M12] M12เบอร์ประแจเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--57.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C310M3เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C315M3เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C320M3เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C325M3เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.51.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[S45C] เทียบเท่า S45C410M4เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C415M4เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C420M4เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C425M4เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C430M4เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--1.52.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C510M5เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C515M5เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C520M5เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C525M5เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C530M5เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 10[S45C] เทียบเท่า S45C535M5เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.0เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C615M6เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C620M6เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C625M6เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C630M6เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[S45C] เทียบเท่า S45C635M6เบอร์ประแจ เกลียว ใต้ หัว เต็มเคลือบผิวแบล็คออกไซด์--23.5เทียบเท่า SWCH

กำลังโหลด …

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)