(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

สลัก Pivot Pin - ปิ๊นเหล็ก (CMG10-45)

สลัก Pivot Pin - ปิ๊นเหล็ก CMG10-45

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

 • สลัก Pivot Pin - ปิ๊นเหล็ก
 • สลัก Pivot Pin - ปิ๊นเหล็ก
 • สลัก Pivot Pin - ปิ๊นเหล็ก
 • สลัก Pivot Pin - ปิ๊นเหล็ก

PDFP.1-907-2014

ตัวอย่างหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

รหัสสินค้า 

 • Incomplete part number.
  โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
CMG10-45
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความแข็ง กระบวนการเตรียมผิว รายละเอียด วัสดุ ชนิด มิติ L
(มิลลิเมตร)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เหล็กกล้าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะการชุบออกไซด์สีดำเทียบเท่า S45Cมิติ L ยึดอยู่กับที่45

กำลังโหลด …

 1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบตรง วิธีการติดตั้ง ปิ้นเหล็ก รูหกเหลี่ยม ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMG10-45 ในชุด สลัก Pivot Pin - ปิ๊นเหล็ก

ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ ...

รหัสรุ่น/ Part number
CMG10-24
CMG10-25
CMG10-30
CMG10-50
CMG12-22
CMG12-24
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความแข็ง กระบวนการเตรียมผิว รายละเอียด วัสดุ ชนิด มิติ L
(มิลลิเมตร)
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1010เหล็กกล้าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะการชุบออกไซด์สีดำเทียบเท่า S45Cมิติ L ยึดอยู่กับที่24
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1010เหล็กกล้าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะการชุบออกไซด์สีดำเทียบเท่า S45Cมิติ L ยึดอยู่กับที่25
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เหล็กกล้าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะการชุบออกไซด์สีดำเทียบเท่า S45Cมิติ L ยึดอยู่กับที่30
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เหล็กกล้าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะการชุบออกไซด์สีดำเทียบเท่า S45Cมิติ L ยึดอยู่กับที่50
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1012เหล็กกล้าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะการชุบออกไซด์สีดำเทียบเท่า S45Cมิติ L ยึดอยู่กับที่22
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1012เหล็กกล้าไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะการชุบออกไซด์สีดำเทียบเท่า S45Cมิติ L ยึดอยู่กับที่24

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)