(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ลูกปืนจับยึดปลายเพลา - ด้าน ยึดอยู่กับที่, แบบเหลี่ยม <Convenient> - ฉากยึดเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับแบบรวม (BJS10B)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
BJS10B
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
P.C.D.
(Ø)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101046

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การติดตั้งใบหน้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BJS10B ในชุด ลูกปืนจับยึดปลายเพลา - ด้าน ยึดอยู่กับที่, แบบเหลี่ยม <Convenient> - ฉากยึดเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับแบบรวม

ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ ...

รหัสรุ่น/ Part number
BJS10A
BJS12A
BJS12B
BJS12C
BJS15A
BJS15B
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
P.C.D.
(Ø)
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 101045
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 101245
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 101246
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101270
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101570
ที่มีจำหน่าย 5 วัน (s)หรือมากกว่า 101590

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)