(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

แหวนกันรุน (MDZW16)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
MDZW16
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความหนา T
(มิลลิเมตร)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018321.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุ ชนิด งานละเอียด หลายชั้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDZW16 ในชุด แหวนกันรุน

ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ ...

รหัสรุ่น/ Part number
MDZW10
MDZW12
MDZW14
MDZW18
MDZW20
MDZW22
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความหนา T
(มิลลิเมตร)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012241.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014261.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016301.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020361.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022381.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024421.5

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)