(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงาน (Shore A/ ไนไตรล์/ ฟลูออรีน) - แบน / เบลโลว์-

ยางดูดจับชิ้นงาน (Shore A/ ไนไตรล์/ ฟลูออรีน) - แบน / เบลโลว์-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

  • ยางดูดจับชิ้นงาน (Shore A/ ไนไตรล์/ ฟลูออรีน) - แบน / เบลโลว์-
  • ยางดูดจับชิ้นงาน (Shore A/ ไนไตรล์/ ฟลูออรีน) - แบน / เบลโลว์-

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ดัน แพ้ด ยาง กับ ผลิตภัณฑ์ ทำจากพลาสติกและจับ ชิ้นงาน ด้วยการดูดอากาศ
· ติดตั้ง แขนต่อยางดูด ( VC-KNG , VC-KNGB[6] หรือ VC-KNGS[6] ) ไว้ที่ส่วนปลาย
[เครื่องมือ การออกแบบ แผ่นเพลท หัวจับ อัตโนมัติ]
·นำเข้าข้อมูล ผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์สำหรับการ การออกแบบ แผ่นเพลท หัวจับ อัตโนมัติทันที
คลิก
ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด เครื่องมือ การออกแบบ "CHUC-Q" ฟรีและสะดวก
วิดีโอมีให้ ที่นี่

PDF

สัญลักษณ์ วัสดุ[M] วัสดุ[H] ความแข็งอุณหภูมิที่ใช้งานได้สี
Sยางซิลิโคนความแข็ง A50 ถึง 70-70 ถึง 200 ° cขาว
Nยางไนไตรล์ความแข็ง A50 ถึง 70-10 ถึง 99 ° cสีน้ำเงิน
Fยางฟลูออโรความแข็ง A60 ถึง 80-10 ถึง 230 ° cสีดำ
 
สัญลักษณ์ วัสดุ[M] วัสดุ[H] ความแข็งอุณหภูมิที่ใช้งานได้สี
Sยางซิลิโคนความแข็ง A50 ถึง 70-70 ถึง 200 ° cขาว
Nยางไนไตรล์ความแข็ง A50 ถึง 70-10 ถึง 99 ° cสีน้ำเงิน
Fยางฟลูออโรความแข็ง A60 ถึง 80-10 ถึง 230 ° cสีดำ
รหัสรุ่น/ Part number
VC-HSP3-3-N
VC-HSP3-3-S
VC-HSP6-2-F
VC-HSP6-2-N
VC-HSP6-2-S
VC-HSP8-3-F
VC-HSP8-3-N
VC-HSP8-3-S
VC-HSP10-3-F
VC-HSP10-3-N
VC-HSP10-3-S
VC-HSP12-3-F
VC-HSP12-3-N
VC-HSP12-3-S
VC-HSP15-3-F
VC-HSP15-3-N
VC-HSP15-3-S
VC-HSP20-3-F
VC-HSP20-3-N
VC-HSP20-3-S
VC-HSP30-3A-F
VC-HSP30-3A-N
VC-HSP30-3A-S
VC-HSP40-3A-F
VC-HSP40-3A-N
VC-HSP40-3A-S
VC-SP4-F
VC-SP4-N
VC-SP4-S
VC-SP6-F
VC-SP6-N
VC-SP6-S
VC-SP8-F
VC-SP8-N
VC-SP8-S
VC-SP10-F
VC-SP10-N
VC-SP10-S
VC-SP15-F
VC-SP15-N
VC-SP15-S
VC-SP20-F
VC-SP20-N
VC-SP20-S
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ รูปทรง แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด
(มิลลิเมตร)
ฉากยึด ใช้งานได้
บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนไตรล์เบลโลว์3VC-KNGS2.5
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์3VC-KNGS2.5
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroเบลโลว์6VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์เบลโลว์6VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์6VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroเบลโลว์8VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนไตรล์เบลโลว์8VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์8VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Fluoroเบลโลว์10VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์เบลโลว์10VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์10VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroเบลโลว์12VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์เบลโลว์12VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์12VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Fluoroเบลโลว์15VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์เบลโลว์15VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์15VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroเบลโลว์20VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์เบลโลว์20VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์20VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroเบลโลว์30VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์เบลโลว์30VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์30VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroเบลโลว์40VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์เบลโลว์40VC-KNG11
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aเบลโลว์40VC-KNG11
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroแบน4VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์แบน4VC-KNG7
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aแบน4VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroแบน6VC-KNG7
บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนไตรล์แบน6VC-KNG7
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aแบน6VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroแบน8VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์แบน8VC-KNG7
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aแบน8VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroแบน10.5VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์แบน10.5VC-KNG7
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aแบน10.5VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroแบน15VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์แบน15VC-KNG7
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aแบน15VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า Fluoroแบน20VC-KNG7
3 วัน (s)หรือมากกว่า ไนไตรล์แบน20VC-KNG7
บริการจัดส่งวันเดียวกัน Shore Aแบน20VC-KNG7

กำลังโหลด …

  1. 1

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-สัญลักษณ์ วัสดุ
VC-SP15
VC-HSP20-3
-
-
S
N

 

ฉากยึดที่รองรับการใช้งานประเภทการติดตั้งถ้วย
เส้นผ่าศูนย์กลาง
น้ำหนัก
(กรัม) *1
รหัสรุ่น/ Part numberสัญลักษณ์ วัสดุ¥ราคาต่อหน่วย 1 ถึง 30 ชิ้น
ชนิดจำนวนSNF
VC-KNG7ประเภทฝัง41VC-SP
(แบน)
4S
(Shore A)
N
(ไนไตรล์)
F
(ฟลูออรีน)
160350600
616160420670
818160430680
10.5110160440690
15115240470720
20120250500750
VC-KNGS2.531VC-HSP
(เบลโลว์)
3-3S (ซิลิโคน)
N (ไนไตรล์)
510500-
VC-KNG11616-2S
(Shore A)
N
(ไนไตรล์)
F
(ฟลูออรีน)
480400650
818-3440410660
10210-3480420670
15215-3360450700
20220-3360480730
30430-3A480510760
401540-3A700540790

*1 น้ำหนักเป็น ค่า โดยประมาณ พิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้น
ตรวจสอบปริมาณในการแสดงผลใน WOS

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ชนิดฝัง

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Injection Molding Components
โทรศัพท์:1382 Press 6 (038-959200 Press 6) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)