(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

สปริง สำหรับ บอลไกด์

สปริง สำหรับ บอลไกด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม

รหัสรุ่น/ Part number
SWP20-40
SWP20-50
SWP20-60
SWP20-70
SWP20-80
SWP20-90
SWP20-100
SWP20-110
SWP20-120
SWP20-130
SWP20-140
SWP22-40
SWP22-50
SWP22-60
SWP22-70
SWP22-80
SWP22-90
SWP22-100
SWP22-110
SWP22-120
SWP22-130
SWP22-140
SWP25-40
SWP25-50
SWP25-60
SWP25-70
SWP25-80
SWP25-90
SWP25-100
SWP25-110
SWP25-120
SWP25-130
SWP25-140
SWP25-150
SWP28-50
SWP28-60
SWP28-70
SWP28-80
SWP28-90
SWP28-100
SWP28-110
SWP28-120
SWP28-130
SWP28-140
SWP28-150
SWP32-70
SWP32-80
SWP32-90
SWP32-100
SWP32-110
SWP32-120
SWP32-130
SWP32-140
SWP32-150
SWP32-160
SWP32-170
SWP32-180
SWP32-190
SWP38-80
SWP38-90
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานPD (เส้นผ่าศูนย์กลาง เสา )
(มิลลิเมตร)
FL (ความยาว สปริง )
(มิลลิเมตร)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102040
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102050
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102060
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102070
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102080
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102090
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1020100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1020110
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1020120
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1020130
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1020140
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102240
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102250
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102260
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102270
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102280
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102290
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1022100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1022110
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1022120
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1022130
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1022140
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102540
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102550
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102560
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102570
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102580
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102590
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1025110
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1025120
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1025130
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1025140
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1025150
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102850
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102860
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102870
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102880
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 102890
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1028100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1028110
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1028120
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1028130
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1028140
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1028150
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103270
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 103280
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 103290
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032100
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032110
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032120
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032130
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032140
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032150
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032160
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032170
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032180
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 1032190
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103880
ที่มีจำหน่าย 3 วัน (s)หรือมากกว่า 103890

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว / อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Press Die Components
โทรศัพท์:1382 Press 5 (038-959200 Press 5) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)