1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • ผลิตภัณฑ์
  ที่ดูล่าสุด
 • รายการ
  ชิ้นส่วนของฉัน
 • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

หมุดปรับระดับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
 • ราคา :
  ---
 • จำนวน :
 • จำนวนวันจัดส่ง :
  ---
 • รวม :
  ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

 • Incomplete part number.
  โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PIN5-[10-250/0.1]-*
PIN5-[10-250/0.1]-*******
PIN6-[10-250/0.1]-*
PIN6-[10-250/0.1]-*******
PIN7-[10-250/0.1]-*
PIN7-[10-250/0.1]-*******
PIN8-[10-250/0.1]-*
PIN8-[10-250/0.1]-*******
PIN9-[10-250/0.1]-*
PIN9-[10-250/0.1]-*******
PIN10-[10-250/0.1]-*
PIN10-[10-250/0.1]-*******
PIN11-[10-250/0.1]-*
PIN11-[10-250/0.1]-*******
PIN12-[10-250/0.1]-*
PIN12-[10-250/0.1]-*******
PIN13-[10-250/0.1]-*
PIN13-[10-250/0.1]-*******
PIN14-[10-250/0.1]-*
PIN14-[10-250/0.1]-*******
PIN15-[10-250/0.1]-*
PIN15-[10-250/0.1]-*******
PIN16-[10-250/0.1]-*
PIN16-[10-250/0.1]-*******
PIN18-[10-250/0.1]-*
PIN18-[10-250/0.1]-*******
PIN20-[10-250/0.1]-*
PIN20-[10-250/0.1]-*******
PIN22-[10-250/0.1]-*
PIN22-[10-250/0.1]-*******
PIN25-[10-250/0.1]-*
PIN25-[10-250/0.1]-*******
PIN27-[10-250/0.1]-*
PIN27-[10-250/0.1]-*******
PIN30-[10-250/0.1]-*
PIN30-[10-250/0.1]-*******
PIN-N3-[1-7/0.1]
PIN-N4-[1-7/0.1]
PIN-N5-[1-7/0.1]
PIN-N6-[1-7/0.1]
PIN-N7-[1-7/0.1]
PIN-N8-[1-7/0.1]
PIN-N9-[1-7/0.1]
PIN-N10-[1-7/0.1]
PIN-N11-[1-7/0.1]
PIN-N12-[1-7/0.1]
PIN-N13-[1-7/0.1]
PIN-N14-[1-7/0.1]
PIN-N15-[1-7/0.1]
PIN-N16-[1-7/0.1]
PIN-N18-[1-7/0.1]
PIN-N20-[1-7/0.1]
PIN-N22-[1-7/0.1]
PIN-N25-[1-7/0.1]
PIN-N27-[1-7/0.1]
PIN-N30-[1-7/0.1]
PINH5-[10-250/0.1]-PKC
PINH5-[10-250/0.1]-*
PINH5-[10-250/0.1]-****
PINH5-[10-250/0.1]-*******
PINH6-[10-250/0.1]-*
PINH6-[10-250/0.1]-*******
PINH7-[10-250/0.1]-PKC
PINH7-[10-250/0.1]-*
PINH7-[10-250/0.1]-****
PINH7-[10-250/0.1]-*******
PINH8-[10-250/0.1]-PKC
PINH8-[10-250/0.1]-*
PINH8-[10-250/0.1]-****
PINH8-[10-250/0.1]-*******
PINH8-N-PKC
PINH8-N-*
PINH8-N-****
PINH8-N-*******
PINH9-[10-250/0.1]-PKC
PINH9-[10-250/0.1]-*
PINH9-[10-250/0.1]-****
PINH9-[10-250/0.1]-*******
PINH10-[10-250/0.1]-PKC
PINH10-[10-250/0.1]-*
PINH10-[10-250/0.1]-****
PINH10-[10-250/0.1]-*******
PINH11-[10-250/0.1]-PKC
PINH11-[10-250/0.1]-*
PINH11-[10-250/0.1]-****
PINH11-[10-250/0.1]-*******
PINH12-[10-250/0.1]-PKC
PINH12-[10-250/0.1]-*
PINH12-[10-250/0.1]-****
PINH12-[10-250/0.1]-*******
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่าความแข็ง (HV) ตัวอักษร D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
การ กำหนด ตัวอักษร L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร5※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร5-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร6※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร6-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร7※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร7-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร8※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร8-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร9※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร9-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร10※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร10-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร11※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร11-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร12※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร12-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร13※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร13-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร14※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร14-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร15※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร15-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร16※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร16-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร18※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร18-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร20※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร20-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร22※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร22-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร25※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร25-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร27※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร27-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร30※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCมีตัวอักษร30-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O3-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O4-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O5-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O6-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O7-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O8-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O9-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O10-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O11-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O12-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O13-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O14-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O15-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O16-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O18-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O20-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O22-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O25-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O27-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1040 to 50HRCW/O30-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร5-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร5※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร5-10 ~ 2504

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร5-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร6※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร6-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร7-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร7※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร7-10 ~ 2504

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร7-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8-10 ~ 2504

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8---

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8※กำหนดด้วย WOS--

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8--4

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร8--7

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร9-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร9※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร9-10 ~ 2504

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร9-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร10-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร10※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร10-10 ~ 2504

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร10-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร11-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร11※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร11-10 ~ 2504

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร11-10 ~ 2507

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร12-10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร12※กำหนดด้วย WOS10 ~ 250-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร12-10 ~ 2504

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 1058 to 60HRCมีตัวอักษร12-10 ~ 2507

กำลังโหลด …

สินค้าที่คล้ายกัน

 • ผู้ผลิต
  เริ่มต้นที่
  จำนวนวันจัดส่ง
 • สินค้าที่ดูอยู่

  MISUMI
  --
  5 วัน หรือมากกว่า
back next

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Press Die Components
โทรศัพท์:1382 Press 5 (038-959200 Press 5) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)