1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • ผลิตภัณฑ์
  ที่ดูล่าสุด
 • รายการ
  ชิ้นส่วนของฉัน
 • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

พั้นช์ชนิดตรงทั่วไป, แล็ปปิ้ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

 • FLANGE
 • SKH51
 • SKD11
 • ผง เหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า :
 • ราคา :
  ---
 • จำนวน :
 • จำนวนวันจัดส่ง :
  ---
 • รวม :
  ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

 • Incomplete part number.
  โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
L-PHC1.0-[20-30/5]-P[0.5-1/0.001]
L-PHC1.0-LC[20-29.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
L-PHC1.0-LCT[20-29.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
L-PHC1.0-LMT[20-29.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
L-PHC1.0-LMT[20-30/5]-P[0.5-1/0.001]
L-PHC1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-PHC1.6-LC[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-PHC1.6-LC[20-49.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-PHC1.6-LCT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-PHC1.6-LCT[20-49.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-PHC1.6-LMT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-PHC1.6-LMT[20-49.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-PHC2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-PHC2.0-LC[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-PHC2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[1.6-2/0.001]
L-PHC2.0-LCT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-PHC2.0-LCT[20-49.9/0.1]-P[1.6-2/0.001]
L-PHC2.0-LMT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-PHC2.0-LMT[20-49.9/0.1]-P[1.6-2/0.001]
L-PHC2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[2-2.5/0.001]
L-PHC2.5-LC[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[2-2.5/0.001]
L-PHC2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[2-2.5/0.001]
L-PHC2.5-LCT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[2-2.5/0.001]
L-PHC2.5-LCT[20-49.9/0.1]-P[2-2.5/0.001]
L-PHC2.5-LMT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[2-2.5/0.001]
L-PHC2.5-LMT[20-49.9/0.1]-P[2-2.5/0.001]
L-PHC3-[40-80/10]-P3
L-PHC3-[40-80/10]-P[2-3/0.001]
L-PHC3-LC[20-79.9/0.1]-P3
L-PHC3-LC[20-79.9/0.1]-P[2-3/0.001]
L-PHC3-LCT[20-79.9/0.1]-P3
L-PHC3-LCT[20-79.9/0.1]-P[2-3/0.001]
L-PHC3-LMT[20-79.9/0.1]-P3
L-PHC3-LMT[20-79.9/0.1]-P[2-3/0.001]
L-PHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.001]
L-PHC4-LC[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-PHC4-LCT[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-PHC4-LMT[20-79.9/0.1]-P[3-4/0.001]
L-PHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.001]
L-PHC5-LC[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-PHC5-LCT[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-PHC5-LMT[20-79.9/0.1]-P[4-5/0.001]
L-PHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.001]
L-PHC6-LC[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-PHC6-LCT[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-PHC6-LMT[20-79.9/0.1]-P[5-6/0.001]
L-PHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.001]
L-PHC8-LC[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-PHC8-LCT[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-PHC8-LMT[20-99.9/0.1]-P[6-8/0.001]
L-PHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.001]
L-PHC10-LC[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-PHC10-LCT[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-PHC10-LMT[20-99.9/0.1]-P[8-10/0.001]
L-PHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.001]
L-PHC13-LC[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-PHC13-LCT[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-PHC13-LMT[20-119.9/0.1]-P[10-13/0.001]
L-PHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.001]
L-PHC16-LC[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-PHC16-LCT[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-PHC16-LMT[20-119.9/0.1]-P[13-16/0.001]
L-PHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.001]
L-PHC20-LC[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-PHC20-LCT[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-PHC20-LMT[20-119.9/0.1]-P[16-20/0.001]
L-PHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.001]
L-PHC25-LC[20-119.9/0.1]-P[20-25/0.001]
L-PHC25-LCT[20-119.9/0.1]-P[20-25/0.001]
L-PHC25-LMT[20-119.9/0.1]-P[20-25/0.001]
L-SHC1.0-[20-30/5]-P[0.5-1/0.001]
L-SHC1.0-LC[20-30/5]-P[0.5-1/0.001]
L-SHC1.0-LCT[20-29.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
L-SHC1.0-LCT[20-30/5]-P[0.5-1/0.001]
L-SHC1.0-LMT[20-29.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
L-SHC1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-SHC1.6-LC[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-SHC1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-SHC1.6-LCT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-SHC1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-SHC1.6-LMT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-1.6/0.001]
L-SHC1.6-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-1.6/0.001]
L-SHC2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-SHC2.0-LC[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-SHC2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[1.6-2/0.001]
L-SHC2.0-LCT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-SHC2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[1.6-2/0.001]
L-SHC2.0-LMT[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1.6-2/0.001]
L-SHC2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[1.6-2/0.001]
L-SHC2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[2-2.5/0.001]
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
P ( มิติ ปลาย )
(มิลลิเมตร)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)
T (ความหนา หัว / ความหนาของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม)
(มิลลิเมตร)
LCT (การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ ความหนาของ หัว + การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวทั้งหมด)
(มิลลิเมตร)
LMT (การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ ความหนาของ หัว + การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวทั้งหมด)
(มิลลิเมตร)

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 120 ~ 303---

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-320 ~ 29.9--

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-3-20 ~ 29.9-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-3--20 ~ 29.9

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-3--20 ~ 30

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.620 ~ 603---

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-320 ~ 60--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-320 ~ 49.9--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3-20 ~ 60-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3-20 ~ 49.9-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3--20 ~ 60

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3--20 ~ 49.9

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 220 ~ 603---

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-320 ~ 60--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-320 ~ 59.9--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3-20 ~ 60-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3-20 ~ 49.9-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3--20 ~ 60

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3--20 ~ 49.9

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.520 ~ 603---

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.5-320 ~ 60--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.5-320 ~ 59.9--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.5-3-20 ~ 60-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.5-3-20 ~ 49.9-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.5-3--20 ~ 60

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.5-3--20 ~ 49.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)3340 ~ 805---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)32 ~ 340 ~ 805---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)33-520 ~ 79.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)32 ~ 3-520 ~ 79.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)33-5-20 ~ 79.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)32 ~ 3-5-20 ~ 79.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)33-5--20 ~ 79.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)32 ~ 3-5--20 ~ 79.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)43 ~ 440 ~ 805---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)43 ~ 4-520 ~ 79.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)43 ~ 4-5-20 ~ 79.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)43 ~ 4-5--20 ~ 79.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)54 ~ 540 ~ 805---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)54 ~ 5-520 ~ 79.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)54 ~ 5-5-20 ~ 79.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)54 ~ 5-5--20 ~ 79.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)65 ~ 640 ~ 805---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)65 ~ 6-520 ~ 79.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)65 ~ 6-5-20 ~ 79.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)65 ~ 6-5--20 ~ 79.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)86 ~ 840 ~ 1005---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)86 ~ 8-520 ~ 99.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)86 ~ 8-5-20 ~ 99.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)86 ~ 8-5--20 ~ 99.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)108 ~ 1040 ~ 1005---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)108 ~ 10-520 ~ 99.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)108 ~ 10-5-20 ~ 99.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)108 ~ 10-5--20 ~ 99.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1310 ~ 1340 ~ 1205---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1310 ~ 13-520 ~ 119.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1310 ~ 13-5-20 ~ 119.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1310 ~ 13-5--20 ~ 119.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1613 ~ 1640 ~ 1205---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1613 ~ 16-520 ~ 119.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1613 ~ 16-5-20 ~ 119.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1613 ~ 16-5--20 ~ 119.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2016 ~ 2040 ~ 1205---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2016 ~ 20-520 ~ 119.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2016 ~ 20-5-20 ~ 119.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2016 ~ 20-5--20 ~ 119.9

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2520 ~ 2540 ~ 1205---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2520 ~ 25-520 ~ 119.9--

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2520 ~ 25-5-20 ~ 119.9-

-

1 ชิ้น 2 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงกระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2520 ~ 25-5--20 ~ 119.9

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 120 ~ 303---

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-320 ~ 30--

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-3-20 ~ 29.9-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-3-20 ~ 30-

-

1 ชิ้น 5 วันหรือมากกว่า 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.00.5 ~ 1-3--20 ~ 29.9

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.620 ~ 603---

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-320 ~ 60--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-320 ~ 59.9--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3-20 ~ 60-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3-20 ~ 59.9-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3--20 ~ 60

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)1.61 ~ 1.6-3--20 ~ 59.9

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 220 ~ 603---

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-320 ~ 60--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-320 ~ 59.9--

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3-20 ~ 60-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3-20 ~ 59.9-

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3--20 ~ 60

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.01.6 ~ 2-3--20 ~ 59.9

-

1 ชิ้น 3 วัน 10เทียบเท่า SKH51กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping)2.52 ~ 2.520 ~ 603---

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

พั้นช์สำหรับงานหนัก ไม่ ประเภทของก้าน แบบตรง เจ็คเตอร์ ไม่มี
รูปทรงก้าน (ส่วนที่ใช้ติดตั้ง) มาตรฐาน

สินค้าที่คล้ายกัน

 • ผู้ผลิต
  เริ่มต้นที่
  จำนวนวันจัดส่ง
 • สินค้าที่ดูอยู่

  MISUMI
  --
  2 วัน หรือมากกว่า
back next

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Press Die Components
โทรศัพท์:1382 Press 5 (038-959200 Press 5) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)