1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2564 | Notice holiday in October 2021 > คลิก

พั้นช์มีบ่า

พั้นช์มีบ่า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

 • FLANGE
 • SKH51
 • SKD11
 • ผง เหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า :
 • จำนวน :
 • ราคา :
  ---
 • รวม :
  ---
 • จำนวนวันจัดส่ง :
  ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

 • Incomplete part number.
  โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
Loading...
รหัสรุ่น/ Part number
A-PHAL3-[50-100/10]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-[50-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
A-PHAL3-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-[50-100/10]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-[50-100/10]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-LC[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-LCT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
A-PHAL4-LMT[27-99.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01]
A-PHAL5-[50-100/10]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
A-PHAL5-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-[50-100/10]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-[50-100/10]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-LC[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
A-PHAL6-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
A-PHAL8-[50-100/10]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
A-PHAL8-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-[50-100/10]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-[50-100/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-LC[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-LCT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
A-PHAL10-LMT[27-99.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
A-PHAL13-[50-100/10]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-[50-100/10]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-LC[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-LCT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
A-PHAL13-LMT[27-99.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
A-PHAL16-[60-100/10]-P[10-15.99/0.01]
A-PHAL16-[60-100/10]-PC[5-9.99/0.01]
A-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
A-PHAL16-LC[27-99.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
รหัสรุ่น/ Part numberราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย รูปทรง วัสดุ ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D ความยาวส่วนปลาย B เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนปลาย P
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
LC การปรับแต่งความยาว
(มิลลิเมตร)
LCT เปลี่ยนค่าพิกัดความหนาหัว + ปรับแต่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
LMT เปลี่ยนค่าพิกัดความหนาหัว + ปรับแต่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
PC การปรับแต่งขนาดของปลาย
(มิลลิเมตร)
R (มุม ปลาย R)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของส่วนปลาย W
(มิลลิเมตร)
WC การปรับแต่งขนาดตรงปลาย
(มิลลิเมตร)

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L31 ~ 2.9950 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L3-50 ~ 100---0.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L31 ~ 2.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L3--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L31 ~ 2.99--27 ~ 99.9-----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L3---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L31 ~ 2.99---27 ~ 99.9----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L3----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L41 ~ 3.9950 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L4-50 ~ 100---0.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L41 ~ 3.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L4--27 ~ 99.9--0.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L41 ~ 3.99--27 ~ 99.9-----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L4---27 ~ 99.9-0.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L41 ~ 3.99---27 ~ 99.9----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L4----27 ~ 99.90.5 ~ 0.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L52 ~ 4.9950 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L5-50 ~ 100---1 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L52 ~ 4.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L5--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L52 ~ 4.99--27 ~ 99.9-----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L5---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L52 ~ 4.99---27 ~ 99.9----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L5----27 ~ 99.91 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L62 ~ 5.9950 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L6-50 ~ 100---1 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L62 ~ 5.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L6--27 ~ 99.9--1 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L62 ~ 5.99--27 ~ 99.9-----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L6---27 ~ 99.9-1 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L62 ~ 5.99---27 ~ 99.9----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L6----27 ~ 99.91 ~ 1.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L83 ~ 7.9950 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L8-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L83 ~ 7.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L8--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L83 ~ 7.99--27 ~ 99.9-----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L8---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L83 ~ 7.99---27 ~ 99.9----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L8----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L103 ~ 9.9950 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L10-50 ~ 100---1.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L103 ~ 9.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L10--27 ~ 99.9--1.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L103 ~ 9.99--27 ~ 99.9-----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L10---27 ~ 99.9-1.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L103 ~ 9.99---27 ~ 99.9----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L10----27 ~ 99.91.5 ~ 2.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L136 ~ 12.9950 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L13-50 ~ 100---3 ~ 5.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L136 ~ 12.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L13--27 ~ 99.9--3 ~ 5.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L136 ~ 12.99--27 ~ 99.9-----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L13---27 ~ 99.9-3 ~ 5.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L136 ~ 12.99---27 ~ 99.9----

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L13----27 ~ 99.93 ~ 5.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L1610 ~ 15.9960 ~ 100-------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L16-60 ~ 100---5 ~ 9.99---

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L1610 ~ 15.99-27 ~ 99.9------

-

1 ชิ้น 2 วัน 10Aเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)+0.005/0L16--27 ~ 99.9--5 ~ 9.99---

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

หมัดหนัก ไม่ ประเภท ก้าน แบบขั้นบันได เจ็คเตอร์ ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) มาตรฐาน T (ความหนา หัว / ความหนาของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 5

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ลูกค้าที่ดูสินค้านี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Press Die Components
โทรศัพท์:1382 Press 5 (038-959200 Press 5) / แฟกซ์:038-959202
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)