(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/1/2022 to 6:00 24/1/2022. We apologize for the inconvenience.
  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก

หูปิ่นโต TAKIGEN

เลือกซื้อหูปิ่นโต TAKIGEN

เลือกตามประเภท

เลือกตามบริการจัดส่ง

Stainless-Steel Semi-Snap Lock C-1023

Stainless-Steel Semi-Snap Lock C-1023 Part No. : C-1023-1 54 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Snap Lock With Keyhole C-1012

Stainless-Steel Snap Lock With Keyhole C-1012 Part No. : C-1012-1-1 137 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel One-Touch Fastener C-1017

Stainless-Steel One-Touch Fastener C-1017 Part No. : C-1017-A 186 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless Steel, Small Snap Fastener C-1129

Stainless Steel, Small Snap Fastener C-1129 Part No. : C-1129 66 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless Steel Super Clamp Type 3 C-1139

Stainless Steel Super Clamp Type 3 C-1139 Part No. : C-1139-1 393 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Hook Snap Lock C-1075

Stainless-Steel Hook Snap Lock C-1075 Part No. : C-1075 91 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Spring Catch C-1539

Stainless-Steel Spring Catch C-1539 Part No. : C-1539-4 228 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Compact Snap Lock C-1018

Stainless-Steel Compact Snap Lock C-1018 Part No. : C-1018 145 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Latch Snap Lock C-1173

Stainless-Steel Latch Snap Lock C-1173 Part No. : C-1173-2 215 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Auto-Locking Snap Lock C-1240

Stainless-Steel Auto-Locking Snap Lock C-1240 Part No. : C-1240-3 186 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Large Snap Lock C-1143

Stainless-Steel Large Snap Lock C-1143 Part No. : C-1143-3-1 397 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Corner Catch Clip With Stainless-Steel Lock C-1157

Corner Catch Clip With Stainless-Steel Lock C-1157 Part No. : C-1157-3-B 579 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Corner Catch Clip C-1393

Stainless-Steel Corner Catch Clip C-1393 Part No. : C-1393-3-2 319 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Corner Catch Clip C-1136

Stainless-Steel Corner Catch Clip C-1136 Part No. : C-1136-B 240 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Large Stainless-Steel Catch Clip C-1367-B

Large Stainless-Steel Catch Clip C-1367-B Part No. : C-1367-B-3 1,179 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Corner Snap Lock C-1160

Stainless-Steel Corner Snap Lock C-1160 Part No. : C-1160 294 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Corner Catch C-1366-A

Stainless-Steel Corner Catch C-1366-A Part No. : C-1366-A 348 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Catch Clip C-1007

Stainless-Steel Catch Clip C-1007 Part No. : C-1007-1 211 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Spring Catch C-1244

Stainless-Steel Spring Catch C-1244 Part No. : C-1244-3 103 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Large Catch Clip C-1537-A

Stainless-Steel Large Catch Clip C-1537-A Part No. : C-1537-A-1 703 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Catch Clip C-1545

Stainless-Steel Catch Clip C-1545 Part No. : C-1545-3 215 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Catch Clip With Stainless-Steel Lock C-1007-12

Catch Clip With Stainless-Steel Lock C-1007-12 Part No. : C-1007-12 277 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless-Steel Cuff Latch Fastener C-1272

Stainless-Steel Cuff Latch Fastener C-1272 Part No. : C-1272-1 343 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless Steel, Square Shape Catch, C-1077

Stainless Steel, Square Shape Catch, C-1077 Part No. : C-1077-C 497 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Stainless Steel, Double-Draw, Fastener C-1323

Stainless Steel, Double-Draw, Fastener C-1323 Part No. : C-1323-2 745 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Spring Catch C-526

Spring Catch C-526 Part No. : C-526 190 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Latch Snap Lock C-21

Latch Snap Lock C-21 Part No. : C-21-2 103 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Push Latch C-308

Push Latch C-308 Part No. : C-308 62 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Square Snap Fastener C-86

Square Snap Fastener C-86 Part No. : C-86 215 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Square Snap-fit Lock with Key, C-85

Square Snap-fit Lock with Key, C-85 Part No. : C-85 219 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Snap Lock with Keyhole C-12

Snap Lock with Keyhole C-12 Part No. : C-12-2-2 141 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Semi-Snap Lock C-23

Semi-Snap Lock C-23 Part No. : C-23-1-IRON 41 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Snap Lock C-20

Snap Lock C-20 Part No. : C-20 207 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Dial Fastener C-127

Dial Fastener C-127 Part No. : C-127 393 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

One-Touch Bag Lock C-87

One-Touch Bag Lock C-87 Part No. : C-87-1-R 248 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Hex Wrench Tightening Fastener C-174-A, C-1174-A

Hex Wrench Tightening Fastener C-174-A, C-1174-A Part No. : C-174-A 538 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Gate Fastener C-621

Gate Fastener C-621 Part No. : C-621 571 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

หูปิ่นโตหลากหลายรายการจากแบรนด์ TAKIGEN ทั้งหมด

เรายังมีหูปิ่นโตจากแบรนด์อื่นๆ
อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้าหูปิ่นโต

ข้อมูลแบรนด์

บริษัท TAKIGEN ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1910 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไป โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมาณ 8,000 รายการ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างครอบคลุมในทุกสาขา TAKIGEN ยังเป็นบริษัทชั้นนำที่เปิดทำการมากว่า 100 ปี เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้มาอย่างต่อเนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบริษัทตระหนักถึงการพัฒนาความสามารถและความก้าวหน้าของบุคลากร จึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

หูปิ่นโต

หูปิ่นโตจากแบรนด์ TAKIGEN มีวัสดุหลายชนิดให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็ก และพลาสติกที่มีรูปทรงหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ใช้สำหรับปิดฝากล่องเก็บฝุ่น, เครื่องมือตรวจวัด, เครื่องมือ, เครื่องจักร, และกล่องเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RoHS 10 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้การปิดล็อกได้อย่างแน่นหนา

ประเภทหูปิ่นโต

หูปิ่นโตรุ่นมาตรฐาน TAKIGEN

หูปิ่นโตรุ่นมาตรฐานจากแบรนด์ TAKIGEN ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้จะเป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิมที่ความแข็งแรงทนทาน และมีการขัดผิวด้านนอกเพื่อความสวยงาม พร้อมกับมีระบบล็อกแบบง้างกดที่ใช้งานได้ทั้งการล็อกแบบแนวตั้งและแนวนอนที่ติดตั้งโดยใช้สกรูยึด ซึ่งจะมีหลายขนาดให้เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทั้งการปิดล็อกแผงควบคุม, แผงจ่ายไฟ และอุปกรณ์ตรวจวัด ฯลฯ

หูปิ่นโตสำหรับมุม TAKIGEN

หูปิ่นโตสำหรับมุมจากแบรนด์ TAKIGEN มีหลายวัสดุให้เลือกใช้ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณภาพทนต่อการกัดกร่อนได้ดี มีการขัดเงาแบบบาร์เรลเพิ่มความสวยงาม โดยมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ทั้งคลิปล็อกมุมแบบมีกุญแจล็อก, คลิปล็อกมุมมีสปริงในตัว และคลิปล็อกมุมสำหรับใช้งานในที่แคบ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่มีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน และติดตั้งได้ที่มุมกล่องหรือฝาของครื่องจักรประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

หูปิ่นโตแบบมีสปริง TAKIGEN

หูปิ่นโตแบบมีสปริงจากแบรนด์ TAKIGEN มีการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงทนทาน มาพร้อมกับสปริงที่ทรงพลังเพื่อให้การปิดล็อกมีความแน่นหนาและป้องกันการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี โดยคลิปล็อกสปริงของ TAKIGEN จะมีทั้งคลิปล็อกมีสปริงด้านข้างและคลิปล็อคมีสปริงในตัว ซึ่งมีหลายประเภทให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกสปริงพร้อมกุญแจ, ตัวล็อกสปริงสำหรับมุม และตัวล็อกสปริงสี่เหลี่ยม เป็นต้น

หูปิ่นโตปรับระดับได้ TAKIGEN

หูปิ่นโตปรับระดับได้จากแบรนด์ TAKIGEN มีการออกแบบโครงสร้างให้สามารถปรับระยะความแน่นหนาได้ตามความเหมาะสมโดยการขันสกรูด้วยไขควง ทำมาจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และมีการขัดผิวด้านนอกให้เรียบเพื่อความเงางาม นอกจากนี้คลิปล็อกบานพับปรับระดับของ TAKIGEN ยังมีหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุม เช่น มาพร้อมอุปกรณ์ล็อคหรือไม่มีอุปกรณ์ล็อก เป็นต้น

หูปิ่นโตพลาสติก TAKIGEN

หูปิ่นโตพลาสติกจากแบรนด์ TAKIGEN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความยืดหยุ่นช่วยป้องกันการเกิดรอยบนพื้นผิวของชิ้นงานได้ดีโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งในบางรุ่นมีการออกแบบดีไซน์มาพร้อมกับสแตนเลสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการปิดล็อกได้มากขึ้น โดยจะมีหลายประเภทให้เลือกใช้งานทั้งตัวล็อกแบบเวฟ, ตัวล็อกแบบล็อกสองชั้น และตัวล็อกพร้อมรูกุญแจ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

หูปิ่นโตแบบพิเศษ TAKIGEN

หูปิ่นโตแบบพิเศษ TAKIGEN ได้มีการผลิตและคิดค้นคลิปล็อกในแบบต่างๆ ที่มีรูปทรง คุณสมบัติ และการใช้งานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเข็มล็อก, ตัวล็อคแบบรหัส, คลิปล็อกแบบเหลี่ยม, คลิปล็อกเหลี่ยมพร้อมกุญแจ และที่ล็อกแบบวันทัช ฯลฯ โดยแต่ละรูปแบบจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว แข็งแรงทนทาน และได้มาตรฐานญี่ปุ่นทำให้สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานให้กับลูกค้า

การเลือกหูปิ่นโต

สำหรับการเลือกหูปิ่นโตจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ต้องพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ ขนาดที่เหมาะสมกับฝาล็อกเพื่อความแข็งแรงในการล็อก ถ้าต้องการความแข็งแรงในการล็อกสูงให้ใช้คลิปล็อกแบบมีสปริง ส่วนการเลือกจากรูปทรงการยึดก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการล็อกที่แนบแน่นและป้องกันการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี และผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ มาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

วิธีการใช้งาน

หูปิ่นโตเป็นอุปกรณ์ล็อกฝาตู้หรือฝากล่องประเภทต่างๆ ใช้สำหรับการเกี่ยวฝาให้ปิดสนิท ก่อนการใช้งานจะต้องติดตั้งเข้ากับชิ้นงานยึดด้วยสกรูหรือยึดด้วยวิธีการเชื่อมให้แน่นหนา และทำงานด้วยหลักของการดึงหูล็อกและตัวเกี่ยวเข้าด้วยกันโดยใช้แรงดึงเพื่อการยึดพื้นผิวหรือวัตถุสองอย่างที่แยกจากกันให้แน่น เพื่อรักษาความปลอดภัยของวัตถุทั้งสองส่วน หลังจากนั้นหูปิ่นโตจะแน่นสนิทโดยไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆ

สินค้าแต่ละประเภท เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

หูปิ่นโตมีอยู่ด้วยกันหลายแบบโดยหลักๆ แล้วจะเป็นหูปิ่นโตรุ่นมาตรฐานที่เหมาะสำหรับใช้ล็อกในงานทั่วไป อาทิเช่น ฝาตู้ไฟฟ้า, ตู้เครื่องมือ, และฝากล่องอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนหูปิ่นโตมีหูคล้องกุญแจเหมาะสำหรับการใช้ล็อกฝาตู้ทั่วไปที่ต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และคลิปล็อกบานพับมีสปริงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงในการล็อกเป็นพิเศษหรือตามความประสงค์ที่จะใช้งาน เป็นต้น

การจัดเก็บ บำรุงรักษา

สำหรับการจัดเก็บและบำรุงรักษาหูปิ่นโตควรใช้ฟองน้ำในการล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าแห้งเช็ดทันทีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้คลิปล็อกบานพับสัมผัสกรด เกลือ และด่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ควรใช้หูปิ่นโตให้มีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป เนื่องจากอาจส่งผลต่อความแข็งแรงในการล็อกและความสวยงามได้ ควรปิดเปิดหูปิ่นโตด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

การประยุกต์ใช้งานหูปิ่นโต

เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างหูปิ่นโตให้มีความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการดึงสลักสูง จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งใช้ในระบบ HVAC, อุปกรณ์การเกษตร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, รถบรรทุก และอุปกรณ์สนามหญ้า / สวน ฯลฯ โดยสามารถใช้ได้ทั้งการล็อกแบบแนวตั้งและแนวนอน ทำให้การยึดมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน

เรายังมี สินค้าหูปิ่นโต จาก แบรนด์อื่นๆ