(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าอาจจะล่าช้าเนื่องจาก COVID-19 ในประเทศจีน | Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคม 2565 | Notice holiday in July 2022 > คลิก

SMC ข้อต่อ ตัวปรับความเร็วลม และท่อ ลดพิเศษ

ขยายเวลาตามคำเรียกร้อง ลดราคาพิเศษสินค้านิวเมติกส์หลากหลาย
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ จนกว่าสินค้าจะหมด

MISUMI 5 Benefit