(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 25/10/2020 to 2:00 26/10/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

สถานการณ์ไหนก็สะดวกเมื่อใช้แอปพลิเคชันมิซูมิ

ค้นหาสินค้าที่เหมาะสมเมื่อเข้าประชุมกับลูกค้า
ค้นหาสินค้าที่เหมาะสมเมื่อเข้าประชุมกับลูกค้า
ฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการค้นหาสินค้าเมื่อเข้าประชุมกับลูกค้า

เมื่อคุณมีประชุมกับลูกค้า คุณสามารถค้นหาสินค้าตามหมวดหมู่
เพื่อเลือกสินค้าที่เหมาะกับโปรเจคของคุณได้ทันที โดยไม่ต้องรอ
กลับไปที่ออฟฟิศ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสินค้าที่คุณต้องการ
ลงใน "รายการชิ้นส่วนของฉัน" เพื่อให้คุณสะดวกในการขอราคา
และสั่งซื้อภายหลัง

ค้นหาสินค้าที่ต้องการ ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

เพิ่มสินค้าในรายการชิ้นส่วนของฉัน เพิ่มสินค้าในรายการชิ้นส่วนของฉัน

เพิ่มสินค้าใน
"รายการชิ้นส่วนของฉัน"

สั่งซื้อเมื่อสะดวก

สั่งซื้อเมื่อสะดวก

ต้องการค้นหาสินค้าเมื่ออยู่ในไลน์การผลิต
ต้องการค้นหาสินค้าเมื่ออยู่ในไลน์การผลิต
ฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับการค้นหาสินค้าเมื่ออยู่ในไลน์การผลิต

อยู่ในไลน์การผลิต ต้องการค้นหาสินค้าด่วน ไม่ต้องลำบาก
หาคอมพิวเตอร์ คุณสามารถค้นหาสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
จากฟังก์ชันค้นหาสินค้า พร้อมแชร์ข้อมูลของสินค้าที่ต้อง
การให้ฝ่ายจัดซื้อได้ทันที สะดวกทั้งคุณและเพื่อนร่วมงาน

ค้นหาสินค้าที่ต้องการ ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

แชร์สินค้าให้เพื่อนร่วมงาน แชร์สินค้าให้เพื่อนร่วมงาน

แชร์สินค้าให้เพื่อนร่วมงาน

ทำการออกใบสั่งซื้อ

ทำการออกใบสั่งซื้อ

เมื่อมีข้อสงสัยด้านข้อมูลสินค้า และการสั่งซื้อ
เมื่อมีข้อสงสัยด้านข้อมูลสินค้า และการสั่งซื้อ
ฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับเมื่อมีข้อสงสัยด้านข้อมูลสินค้า และการสั่งซื้อ

ไม่ทราบ Part No. ติดปัญหาในการขอราคา หรือมีข้อสงสัย
ในการจัดส่ง สอบถามกับพนักงานมิซูมิได้โดยตรงทันทีผ่าน
ฟังก์ชันแชท

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ

สอบถามพนักงานมิซูมิ สอบถามพนักงานมิซูมิ

สอบถามพนักงานมิซูมิ
ผ่านฟังก์ชันแชท

สั่งซื้อเมื่อสะดวก

สั่งซื้อสินค้า

ทำการสั่งซื้อเมื่ออยู่นอกออฟฟิศ
ทำการสั่งซื้อเมื่ออยู่นอกออฟฟิศ
ฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับทำการสั่งซื้อเมื่ออยู่นอกออฟฟิศ

ต้องการสั่งสินค้าด่วน แต่อยู่นอกออฟฟิศและไม่มีคอมพิวเตอร์
ไม่มีปัญหาเมื่อทำการขอราคาและ สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่

ต้องการสั่งซื้อสินค้าด่วน ต้องการสั่งซื้อสินค้าด่วน

ต้องการสั่งซื้อสินค้าด่วน

ค้นหาใบเสนอราคาเก่า หรือทำการสั่งซื้อใหม่ได้ทันที ค้นหาใบเสนอราคาเก่า หรือทำการสั่งซื้อใหม่ได้ทันที

ค้นหาใบเสนอราคาเก่า
หรือทำการสั่งซื้อใหม่ได้ทันที

ทำการออกใบสั่งซื้อ

ทำการออกใบสั่งซื้อ

ดูข้อมูลแอปพลิเคชันทั้งหมด
MISUMI 5 Benefit