(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

Promotion and Campaign

Save Cost Products

Recommend Save Cost Products

Parts Cleaner

Parts Cleaner

Part No : MPCL840-1
ราคาต่อ 1 กระป๋อง

130.-

Click

Cotton Working Glove
(700 G)

Cotton Working Glove (700 G)

Part No: GCTG-700
ราคาต่อแพค (12 คู่)

70.-

57.-

Click

Cotton Working Glove
(500G G)

(500G G)

Part No : GCTG-500
ราคาต่อแพค (12 คู่)

53.-

44.-

Click

Natural rubber Finger
cot (White/Roll type)

Natural rubber Finger cot (White/Roll type)

Part No : FCNRWR-S
ราคาต่อแพค (1,440 ชิ้น)

205.-

184.-

Click

PU Glove Top fit (White)

PU Glove Top fit (White)

Part No : PUG-TF-W-L
ราคาต่อแพค (10 คู่)

118.-

99.-

Click

Ion Exchange Resin for
EDM

Ion Exchange Resin for EDM

Part No : IRS-5L-S
ราคาต่อแพค (5L/Bag)

599.-

Click

PP Band GPPB-H-15-
0.8-1000 Series

PP Band GPPB-H-15-0.8-1000 Series

Part No : GPPB-H-15-0.8-1000-BK ราคาต่อ 1 ม้วน

513.-

364.-

Click

Sticky Roller

Sticky Roller

Part No : GSRB-10-18-H
(Roller + Handle)

53.-

42.-

Click

Sticky Mat Dust
Removal

Sticky Mat Dust Removal

Part No : GSMB-24-36
ราคาต่อ 1 ชิ้น

123.-

95.-

Click

Stretch Film, Hand Roll
Type

Stretch Film, Hand Roll Type

Part No : STFH12-W500-L300-D2-PACK ราคาต่อแพค (6 ชิ้น)

828.-

745.-

Click

Special Offer Products

Brand Recommended

MISUMI 5 Benefit