(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

News

แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020

MISUMI Website Information

14/09/2020

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563

- ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการระหว่างวันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2563 เนื่องจากวันหยุดเทศกาลประจำปี ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการ
"ใช้เวลาการจัดส่งสินค้ามากกว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ยกเว้นสินค้าที่เก็บสต๊อกในไทยจะไม่ได้รับผลกระทบ"

- มิซูมิ (ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
- มิซูมิ (ไทยแลนด์) ขอแจ้งวันหยุดทำการวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช

ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถทำการขอราคาและสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (WOS) ได้ตามปกติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการลูกค้า
บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

Dear Valued Customer
Subject : Notification holiday in October 2020

- Please be informed that some supplier will be closed office during 1 - 8 October 2020 as annual traditional holiday.
"Some of made to order products may take longer lead time in delivery as usual, excluded 'Stock Item' will be delivery as usual lead time"

- Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed on Tuesday 13 October 2020 due to H.M. King Bhumibol Adulyadej
The Great Memorial Day.
- Please be informed that MISUMI (Thailand) will be closed on Friday 23 October 2020 due to Chulalongkorn Memorial Day.

Request a Quote or Place an Order via Web Ordering System (WOS) are still available everyday 24 Hours.

Yours Sincerely

Customer Service Department
MISUMI (Thailand) Co., Ltd.