(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

Band Heater สั่งทำตามแบบ

Band heater สั่งทำตามแบบ ทำจากวัสดุคุณภาพสูง ให้ความร้อนได้ต่อเนื่อง ยาวนาน แข็งแรง
ทนทานต่อการใช้งาน ให้ความร้อนได้สูงถึง 450 องศา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้ความร้อนแก่ของเหลว
ผ่านท่อหรือผิวทรงกระบอก เช่น งานฉีดพลาสติก

ขั้นตอนการขอราคา

1. เลือกประเภทของ Band heater (แบบชิ้นเดียว หรือ แบบ 2 ชิ้น)

ประเภทของ Band heater

2. ลักษณะการออกขั้วไฟฟ้า (Terminal) ของ Band heater

Wire Terminal

Wire Terminal

Threaded Terminal

Threaded
Terminal

Plug Terminal

Plug Terminal

Box Terminal

Box Terminal

 • ขั้วไฟฟ้าแบบ Wire terminal สามารถเลือกความยาวสายได้
 • ขั้วไฟฟ้าแบบ Plug terminal สามารถเลือกชนิดของ Plug ได้ 6 ประเภทตามด้านล่าง
pl-1

pl-1

pl-2

pl-2

pl-3

pl-3

pl-4

pl-4

pl-5

pl-5

pl-6

pl-6

3. เลือกสเปคของ Band Heater

Band Heater
 1. 1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ID)(mm) โดยที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้เล็กสุดที่สามารถทำได้คือ 25 mm.
 2. 2. ความสูง (H)(mm) : การกำหนดความสูงของ Band heater จะขึ้นอยู่กับชนิดของขั้วไฟฟ้า โดยที่
  • - ขั้วไฟฟ้าแบบ Wire terminal และ Box terminal : สามารถเลือกความสูง ได้ตั้งแต่ 25 mm. ขึ้นไป
  • - ขั้วไฟฟ้าแบบ Plug terminal : สามารถเลือกความสูงได้ตั้งแต่ 30 mm. ขึ้นไป
  • - ขั้วไฟฟ้าแบบ Threaded terminal : สามารถเลือกความสูงได้ตั้งแต่ 40 mm. ขึ้นไป
 3. 3. Voltage (V) : ค่าแรงดันไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 3 ช่วง 110V , 220V และ 380V
 4. 4. Wattage (W) : ค่ากำลังไฟฟ้าได้ตามความต้องการ โดยค่า Watt density จะต้องไม่เกิน 5 W/cm²
  (ดูการคำนวนด้านล่าง)

ค่า Watt density : คือค่าปริมาณไฟฟ้าต่อพื้นที่โดย Band heater สั่งทำตามแบบของ MISUMI
จะรับได้สูงสุดที่ 5 W/cm² หากมากกว่าค่าที่กำหนด อาจจะทำให้ลวดภายใน Band heater ขาดได้มีการคำนวนดังนี้

Watt density = Wattage (W)
Area (cm²)
Area = π x ID x H

4. ส่งข้อมูลมาให้ MISUMI

ส่งข้อมูลตามที่ได้เลือกจากข้อ 1-3 มาให้ MISUMI ที่อีเมลล์ moldsales@misumi.co.th จากนั้น MISUMI
จะส่งใบเสนอราคาให้ทางลูกค้าภายในเวลา 1 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 038-959-200 ต่อ 233

จากข้อมูลด้านบน ลูกค้าสามารถใช้โค้ดสินค้า ในตารางด้านล่าง เพื่ออ้างอิงการขอราคาหรือสั่งซื้อกับทางมิซูมิ (เฉพาะสินค้า Band Heater แบบสั่งทำ)

Single Double
Type name Watt density (W/cm2) Part Number Height
(H)
Wattage
(W)
Voltage
(V)
Terminal Wire length (L) Plug (PL)
Type D
Single (W x 100)/(H x D x 3.14)
Must be within 5 W/cm2
S-MBHS 25~ 25~
(WT & BT)
30~
(PT)
40~
(TT)
*50 ~ 110
220
380
WT
TT
PT
BT
Only WT
300 ~ 3000
Only PT
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
Double S-MBHD

* Wattage may vary, depending on size of diameter and height

Terminal Name Code
Wire Terminal Wire Terminal WT
Threaded Terminal Threaded Terminal TT
Plug Terminal Plug Terminal PT
Box Terminal Box Terminal BT

Part Number

S - MBHS60 - 100 - W250 - V220 - WT - L1000

Plug model Code
pl-1 PL1
pl-2 PL2
pl-3 PL3
pl-4 PL4
pl-5 PL5
pl-6 PL6

* Plug model can be selected only when PT is selected.

MISUMI 5 Benefit

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

customer service

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th