โทรศัพท์ 1382
038-959200
8:00 - 18:00 น.
(จันทร์ - เสาร์)

ความต้องการของระบบ

ความต้องการของระบบ

สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ MISUMI แนะนำให้ใช้คุณสมบัติของระบบดังต่อไปนี้
หากพบปัญหาใดบนเบราว์เซอร์ โปรดศึกษาข้อมูลอ้างอิงใน การตรวจสอบสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ

ความต้องการของระบบ
ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
※ไม่แนะนำให้ใช้ Windows 7 สำหรับเว็บไซต์นี้ Microsoft สิ้นสุดการสนับสนุนบน Windows 7 (14 มกราคม 2020)
บราว์เซอร์ Internet Explorer 11
Edge เวอร์ชั่นล่าสุด
Firefox เวอร์ชันล่าสุด
Chrome รุ่นล่าสุด

ขึ้นไปยังด้านบนสุด