VESSEL ไขควงและดอกไขควงคุณภาพยอดนิยม

แบรนด์ VESSEL ผู้ผลิตเครื่องมือช่างคุณภาพระดับสากล อาทิ ไขควง ดอกไขควง และเครื่องมือช่างหลากหลายชนิด
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้สินค้าทนทาน สะดวกต่อการใช้งาน
พร้อมการันตีส่งเร็ว ด้วยสินค้าสต๊อกกว่า 3,000 รายการ

เลือกไขควงอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

เคยเป็นหรือไม่ ไขสกรูไม่ออก หรือไขจนหัวสกรูเสียหายใช้งานต่อไม่ได้ นอกจากนี้อาจทำให้ไขควง
ที่ใช้ชำรุด เสียหายตามไปด้วย เป็นเหตุให้อายุการใช้งานสั้น งบแผนกบานปลาย
มิซูมิจึงมีวิธีการเลือกไขควงดีๆมาฝาก เพียง 2 ขั้นตอน

เลือกชนิดไขควง
ไขควงปากแบน (Slotted)

ไขควงปากแบน (Slotted)

 • ปลายไขควงมีลักษณะแบน
 • ใช้กับสกรูที่มีร่องเดียว
 • มักใช้กับงานไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์
ไขควงปากแฉก (Phillips)

ไขควงปากแฉก (Phillips)

 • ปลายไขควงมีลักษณะเป็นกากบาท
 • มักใช้กับเครื่องมือช่างที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสว่านไฟฟ้า และงานที่ต้องการความ
  แน่นมากกว่าแบบแรก
ไขควงปากแฉก (Prozidrive)

ไขควงปากแฉก (Prozidrive)

 • ปลายไขควงมีลักษณะเป็นกากบาท และมี
  ร่องเล็กๆ 4 ร่อง ทำมุม 45 องศากับร่อง
  กากบาท
 • มักใช้กับสว่านไฟฟ้า เนื่องจากมีร่องที่
  มากกว่า ทำให้ไขชิ้นงานได้แน่นกว่า
 • ไม่ควรใช้ไขควงแฉก 2 ประเภทนี้สลับกัน
  เพราะอาจทำให้หัวสกรูเสียหาย
ไขควงหกแฉก (Torx)

ไขควงหกแฉก (Torx)

 • ปลายไขควงมีลักษณะเป็นหกแฉก ทำให้
  ไขง่ายขึ้น เนื่องจากมีจุดรับน้ำหนักมากขึ้น
 • มักใช้ในงานเกี่ยวกับยานยนต์ และใช้ร่วม
  กับสว่านได้ดี
ไขควงหกแฉกเพื่อความปลอดภัยเฉพาะ (Security Torx)

ไขควงหกแฉกเพื่อความปลอดภัย
เฉพาะ (Security Torx)

 • ปลายไขควงมีลักษณะเป็นหกแฉก มีปุ่ม
  ตรงกลาง
 • มักใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัย
  สูงเนื่องจากค่อนข้างหายาก
ไขควงหกเหลี่ยม (Hexagon)

ไขควงหกเหลี่ยม (Hexagon)

 • ปลายไขควงมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม
 • มักใช้กับหัวน็อตมากกว่าสกรู โดยครอบ
  หัวน็อตไว้ จึงยากต่อการลื่นหลุดจากหัว
  น็อตช่วยให้งานเสร็จเร็ว และไม่ก่อให้เกิด
  ความเสียหายกับชิ้นงาน
เลือกขนาดไขควง
เลือกขนาดไขควง

เพียง 2 ขั้นตอนในการเลือกใช้ไขควงให้ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของไขควง
และป้องกันความเสียหายของชิ้นงานได้อีกด้วย

สินค้ายอดนิยม สินค้ายอดนิยม

Screwdrivers Screwdrivers

Screwdriver Bits Screwdriver Bits

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแบรนด์ PISCO ลด 10% ทุกรายการ ตลอดเดือนมีนาคมนี้
VESSEL ผู้จัดจำหน่ายไขควง และดอกไขควงคุณภาพ
PATLITE ขอบเขตใหม่ในความปลอดภัย
มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งที่ทุกสถานที่ต้องมีใช้

MISUMI 5 Benefits

หากคุณเคยประสบปัญหากับการสั่งซื้อ คลิกเลย ให้มิซูมิ แก้ไขปัญหาให้คุณ