ดอกเจียรคาร์ไบด์แนะนำจากแบรนด์ TRUSCO

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ (Carbide Bur) ดอกเจียร์คาร์ไบด์ (Carbide Bur)

ใช้สำหรับงานเจียร กัดเซาะร่อง แกะสลัก แต่งผิวชิ้นงาน หรือลบรอยเชื่อมในงานโลหะ
สแตนเลส ไม้เนื้อแข็ง และใช้งานร่วมกับเครื่องเจียรมือ เครื่องเจียรไฟฟ้า และเครื่องเจียรลม

info01 ลักษณะใบมีดกับผิวชิ้นงานที่เหมาะสม
Blade Edge Shape Carbon Steel Alloy Steel Heat-Resistant Steel Stainless Steel Cast Iron Brass/ Bronze Copper Titanium Alloy Aluminum/ Aluminum Alloy Welded Steel Plastic Hardness Rubber
info02 Double Cut O O O O O     O   O    
นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ตัดเจียรผิวชิ้นงานได้ดีสามารถใช้ในการแต่งผิวชิ้นงานได้
info03 Single Cut O O O O O     O        
เหมาะสำหรับแต่งผิวชิ้นงานและแต่งคมขอบงาน
ลักษณะการใช้งานของรูปทรงต่างๆ
TB1 Cylinder TB2 Round Point Cylinder TB3 Shell TB4 Pointed Nose TB5 Taper TB6 Egg
TB1 Cylinder TB2 Round Point Cylinder TB3 Shell TB4 Pointed Nose TB5 Taper TB6 Egg
TB7 Round Point Taper TB8 Ball TB49 Cone Type 90° TB50 Cone Type 60° TB51 Oval TB52 Reverse Taper
TB7 Round Point Taper TB8 Ball TB49 Cone Type 90° TB50 Cone Type 60° TB51 Oval TB52 Reverse Taper

Carbide Bur แนะนำจากแบรนด์ TRUSCO Carbide Bur แนะนำจากแบรนด์ TRUSCO

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
** Specification : Blade Dia. x Blade Length x Shaft Dia. x Shaft Length