(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
  Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

เครื่องมือช่าง TRUSCO

Hand ToolsHand Tools

Hex WrenchsHex Wrenches แนะนำ

Steel Tool BoxesSteel Tool Boxes แนะนำ

ประเภทของ Steel Tool Boxes

ประแจหกเหลี่ยม หรือประแจแอล
 • Peaked Tool Box

  Peaked Tool Box
  • - ทนทานต่อการใช้งาน
  • - ดีไซน์พิเศษช่วยให้เก็บเครื่องมือได้เยอะ
  • - สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
 • Part No. Price Day to Ship
  Y-280-B 386.- Stock
  Y-350-B 404.- Stock
  Y-350-GN Stock
  Y-350-R Stock
  Y-350-OD Stock
  Y-410-B 485.- Stock
  Y-420-B 618.- 1 Day
  Y-460-B 836.- 1 Day
  Y-530-B 1,455.- Stock

Hex WrenchsHand tools แนะนำอื่นๆจากมิซูมิ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

หมวดสินค้าแนะนำ

MISUMI 5 Benefit