Flow Switch หลากหลายฟีเจอร์จากแบรนด์ SMC

Flow Switch อุปกรณ์ตรวจจับอัตราการไหลของของไหล
ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลวทุกชนิด (Liquid Flow)
ลม (Air Flow) หรือแก๊ส (Gas Flow)
เพื่อควบคุมอัตราการไหลให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพงานมากยิ่งขึ้น
มิซูมิจำหน่ายสินค้า Switches, Sensors และ Controllers แบรนด์ SMC มากกว่า 22,000 รายการ
ให้คุณเลือกใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้ตลอดเวลา

Flow Switch แนะนำอื่นๆ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง

สินค้าหลากหลายหมวดหมู่จากแบรนด์ SMC

TRUSCO ลดทันที 10 %
มิซูมิแจกรางวัล
TAKIGEN
ลูกปืนคุณภาพแบรนด์ NSK

MISUMI 5 Benefit